Primorski slovenski biografski leksikon

TERNOVEC Anton, trgovec, gospodarstvenik, r. 25. okt. 1898 v Gor., u. 21. dec. 1982 v Tržiču. Oče Jožef, rezbar, mati Dorotea Mateusic. Po materi je bil T. v sorodstvu s krškim škofom J. Srebrničem (PSBL III, 432–35). Osn. š. in real. gimn. v Gor. Med dvema vojnama se je uveljavil s svojo trgovino usnja, sedlarskih in čevljarskih potrebščin, ki jo je imel v ul. Carducci v Gor. in jo je uspešno vodil od 1932 do 1976. Bil je angažiran zadružnik in bančnik. 1933 je bil izvoljen v uprav. odb. slov. Gor. ljud. posojilnice, ki je poslovala v ul. Carducci. V odb. je bil do 1941, ko so člani pod faš. pritiskom posojilnico razpustili. Bil je prisoten tudi na seji 27. mar. 1941, ko so člani likvidacijskega odb. in nadzor. gor. slov. kreditnega zavoda razpravljali o ponudbi Lutmanov za odkup Šolskega doma. Po vojni je bil dolgo let član gor. Kmečke banke. Prvič je bil izvoljen v uprav. odb. 6. apr. 1949, 13. mar. 1952 je bil potrjen in izvoljen za preds. uprav. odb. namesto odvetnika J. Jakončiča (PSBL I, 565). Na tem mestu je ostal do 19. febr. 1967, ko se je odpovedal vodenju Kmečke banke zavoljo starosti in šibkega zdravja ter prepustil mesto sedanjemu preds. Ks. Lebanu. Zadnja leta je preživel v hiši v ul. don Bosco, od 1979 do smrti pri sinu v Tržiču (Monfalcone).

Prim.: Osebne podatke je posredoval sin dr. Lucio Ternoviz; Arhiv Kmečke banke - Gorica; M. Waltritsch, Slov. bančništvo in posojilništvo na Goriškem, Gor. 1982; PDk 6. febr. 1983.

Vh

Vetrih, Jožko: Ternovec, Anton (1898–1982). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi950170/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (23. september 2023). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 15. snopič Suhadolc - Theuerschuh, 3. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1989.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine