Primorski slovenski biografski leksikon

ŠEPIĆ Vinko, učitelj, javni delavec, r. 1. jan, 1870 v Rukavcu pri Kastvu, u. febr. 1945 v Banja Luki v nepojasnjenih okoliščinah. Oče Mate, mati Mara Baštijan, sestra istr. narodnih buditeljev duhovnikov Matka in Ivana Baštijana. 1888 je maturiral na učiteljišču v Kopru, nato je kot učitelj in nadučitelj služboval v Boljunu, v Juršićih in v Klani. Od 1903 je bil ravn. hrv. ljud. š. v Buzetu; mesto ravn. je moral na pritisk fašistov zapustiti že 1922, naslednje leto pa je bil nezakonito upokojen. 1929 je ilegalno zbežal v Jslo, tu se je ponovno aktiviral in bil najprej učitelj v Lepi Vesi pri Zgbu, od sept. 1930 pa na osn. š. v Podgoraču pri Našicah; 1935 je bil upokojen kot ravn. Po upokojitvi je nekaj časa živel v Bgdu, nato v Banja Luki. - V javnosti je pričel nastopati še kot mlad učitelj; dopisoval je v istr. hrv. glasilo Naša Sloga, delal pa je tudi pri organiziranju hrv. učiteljstva Istre; uspel je organizirati učit. društva za poreški in puljski okraj. Na njegovo pobudo je bil v Lupoglavu 1896 sprejet sklep o ustanovitvi skupnega društva hrv. in slov. učiteljev na Prim. in v Istri »Narodna prosvjeta«. (1897 je bil ustanovni občni zbor tega društva, svoj sedež je imelo v Pazinu). Društvo je stopilo v Zvezo slov. učit. društev, a je zaradi polit. sporov iz Zveze izstopilo in pričelo izdajati svoje lastno glasilo Narodna prosvjeta. Š. je bil aktiven med prvo svet. vojno, ko je propagiral majniško deklaracijo, po it. okupaciji pa je branil hrv. š. Po vojni je bil ur. hrv. dela skupnega glasila Zveze slovanskih učiteljskih društev v It. Učiteljski list (1920–26; ur. slov. dela J. Pahor). Za to glasilo, za Istarsko riječ, za Malega Istranina in Gospodarski list je prispeval vrsto člankov; krajši čas je urejal otroški list Naša nada. Zaradi javnega dela so ga preganjali fašisti. Publicistično je delal tudi v Jsli, članke je pisal za glasilo jsl. emigrantov Istra. Š. je bil za svojega življenja najuglednejši predstavnik istrskega hrv. učiteljstva.

Prim.: T. Peruško, Jadranski zbornik, Rijeka-Pula 2/1957, 149–67; B. Jakovljević, Istarski mozaik, Pula 5/1967, 128; M. Demarin, Zbornik za historiju školstva i prosvjete, Zgb 1968, 5–30; Id., Hrvatsko školstvo u Istri izmedju dva svjetska rata, Sisak 1972, pass.; B. Jakovljević, Učiteljski list »Narodna prosvjeta« 1906–1914, Pula 1978, pass.; Id., Istarski mozaik, Pula 10/1972, št. 4–5, str. 55–80; B. Pleše, Život i rad narodnog učitelja i rodoljuba Vinka Šepića, Pedagoški rad, Zgb 1984, št. 7–8, str. 353–61; Vilhar, 81, 93.

D. Šep.

Šepić, Dragovan: Šepić, Vinko (1870–1945). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi947780/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (20. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 15. snopič Suhadolc - Theuerschuh, 3. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1989.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine