Primorski slovenski biografski leksikon

ŠAH Maks, ravnatelj, prosvetni delavec, r. 7. okt. 1912 v Celju, živi v Trstu. Oče Jožef, posestnik, mati Barbara Vrečar, gospodinja. Osn. š. in gimn. v Celju, potem stopil v salezijansko družbo in začel z bogoslovnim študijem. Po vojaškem roku iz semenišča izstopil, opravil drž. maturo in se vpisal na Filoz. fak U v Lj. Zaradi vojne je prekinil študij in se maja 1945 umaknil na Koroško, kjer je najprej pomagal v Celovcu, nato pa v Lienzu zaključiti šol. leto, potem se je umaknil v It., v Riccione. Tu je pomagal organizirati mednarodno univ. središče UNRRA. 1946 se je preselil v Bologno, se vpisal na Leposlovno fak. tamkajšnje U in 1. jul. 1947 doktoriral z disertacijo La storia det popoli slavi nelle opere di Enea Silvio Piccolomini. Febr. 1948 je nastopil službo prof. na Nižji gimn. v Trstu. Odslej je poučeval na sred. š. na Tržaškem slov., lat., zgod. in zemlj. 1973 je postal redni prof., 1977 pov. ravn. na DTTZ žiga Zois, dve leti kasneje pa ravn. na istem zavodu. Upokojil se je 1983. - Med službovanjem se je veliko bavil s sindikalnim delom za ureditev pravnega položaja slov. šolstva v It. in z manjšinsko problematiko. Kot sindikalist je stalno sodeloval v raznih delegacijah za reševanje šolskih vprašanj. Večkrat je bil član komisij za usposobljenostne izpite in natečaje. Napisal je naslednje šolske knjige: Zemljepis Evrope za višje razr. sred. šol, Trst 1950; R. Petaros - M. Šah, Od prvih zapiskov do romantike. Slovensko berilo za višje sred. šole, II. del, Trst 1980; M. Farné-G. Giovanelli, Psihologija (prevod v slov.: E. Košuta in M. Šah), Trst 1982. Stalno sodeluje z zgod. prispevki v KolGMD; sodelavec je PSBL in revije Mladika, v kateri je od 1964 do 1968 objavljal zgod. slov. šolstva. Sodeluje v SSk in Slov. prosveti. Veliko je predaval po prosv. dvoranah v trž. okolici, sodeloval v raznih oddajah na Radiu TrstA, predaval v Dragi in za Radio prevedel nad 20 iger (glej J. Moder, SLNP). Poučuje slov. v trž. bogoslovju in je član upr. odb. IRFOP (Deželnega zavoda za poklicno izobraževanje). V zborniku Slovensko šolstvo na Goriškem in Tržaškem od 1945–85 je objavil Pregled zgodovine obnovljenega in na novo ustanovljenega šolstva na Goriškem in Tržaškem od 1945–1985 in Pregled natečajev. V Izvestjih slov. sred. šol je objavil 1953 Zgodovinski razvoj slov. šolstva v Trstu in okolici, 1955 pa Deset let slov. šol na Tržaškem (1945–1955). Za knjigo Pietro Zovatto Trieste religiosa, Trst 1987, je prispeval razpravo Storiografia religiosa del Friuli, di Trieste e dell'Istria. - Od prihoda v Trst do konca je bil član Radijskega odra, dolgo let gospodar. - Ob upokojitvi je dobil priznanje ministra za javno šolstvo za delo v šolah (U. jul. 1983), na V. dežel. kongresu SSk v Gor. 10. maja 1986 pa odličje za delo v prosv., šoli in politiki.

Prim.: Osebni podatki mar. 1989; IzvTrst 1948–83; 20 let RO, Trst 1966, pass.; J. Moder, SLNP, 292; slika M(Trst) 1987, 158.

Ropet

Petaros, Robert: Šah, Maks (1912–1991). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi947560/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (11. junij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 15. snopič Suhadolc - Theuerschuh, 3. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1989.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine