Primorski slovenski biografski leksikon

SMERKOLJ Anton, duhovnik, kanonik, stolni žpk v Lj., pastoralni in katehetski delavec, prevajalec, nabožni in verski pisatelj, r. 3. sept. 1922 v Šentožboltu pri Trojanah (obč. Domžale), u. 1. sept. 1986 na Golniku, pokopan v Lj. Oče Anton, kmet, mati Marija Pustotnik. Klas. gimn. je napravil v Lj. (dve leti v «Škofovih zavodih»), Teol. fak. v Lj., zadnje štiri semestre v Pragli pri Padovi (benedik. opatija), v duhovnika posvečen 29. jun. 1946 v Monte Ortone pri Padovi. Zaprosil je za Trst in bil kpl. in samostojen žpk v Dolini pri Trstu od 20. sept. 1946 do 24. maja 1948. Tega dne je doživel fizični napad v kraški jami sv. Socerba takoj po maši, čeprav je bilo praznovanje domačega zavetnika odobreno na vaškem sestanku. S. sam je bil mnenja, da so ga napadli zaradi šolskih sester, ki jih je kot žpk povabil v Dolino, kjer so še danes. Sledil je preiskovalni zapor v Kopru, Sežani in Lj., od koder je bil 12. dec. 1948 »izpuščen nekaznovan«. Oltar v jami sv. Socerba so ob napadu porušili, jama je zapuščena, služba božja je prenehala do danes. - Nato je delal v lj. nadškofiji: kaplan v Zagorju ob Savi (od 21. dec. 1948), nato tam žup. uprav. (od 17. jun. 1951), dekan zagorske dekanije (od 2. mar. 1962), član nadšk. past. sveta (od 3. febr. 1966), imenovan za monsinjorja 1. dec. 1964; od 14. jul. 1967 kanonik pri lj. stolnici, stolni župk in konzist. svetnik ter arhidiakon za I. arhid. v lj. nadšk., pozneje za V. arhid. (1971), za IV. arhid. (1983), kateremu se je zaradi bolezni 1985 odpovedal. Od 1961–68 je bil preds. Slov. medškof. katehetskega sveta, od 1971–75 in od 1980–85 voditelj nadšk. komisije za žup. pastor. svete in obenem član Medškof. komis. za ŽPS. - S. je prevedel več nabožnih in verskih del: iz it.: Petazzi, Premišljevanja (cikl. 1954); Lercaro, K maši, bratje (cikl. 1966, str. 120); iz franc.: J. E. Poppe, Priročnik evharistične katehistinje (cikl. 1964, izdal Nadšk. ordin. Lj.); iz nemšč.: J. Ernst Majer, Živa daritev sv. maše (Cirilsko društvo slov. bogoslovcev v Lj. 1958, str. 88); H. in J. Zink, Dobijo ptički v nebesih peruti?, vprašanja verske vzgoje v prvih šestih letih življenja (MD Celje 1981, str. 140); prevod novega nemš. enotnega katekizma (Katolischer Katechismus der Bistümer Deutschlands) z naslovom Verouk za višjo skupino (cikl. 1956 v Zagorju ob Savi, str. 260). Ta »zeleni katekizem« je postal podlaga za slov. Veliki katekizem V (1958), VI (1960), VII (1961), ki jih še danes ponatiskujejo z vsebinskimi naslovi: O Bogu in našem odrešenju, O Cerkvi in zakramenth, Življenje po božjih zapovedih (dokončno jih je priredil Jože Pogačnik). - Kot pastoralni delavec je priredil šmarnično branje Kraljica apostolov (po Šmarnicah Fr. Sodja CM) (izdal Nadšk. ordin. Lj. 1972, str. 84); s sodelavci je uredil cerkv. pesmarico Hvalimo Gospoda (uvodi in besedila), medtem ko je Edo škulj poskrbel za glasb. del (izd. Nadšk. ordin. Lj. 1979, str. 528). Pisal je nedeljske misli v Družino (1973–1975); izšle so v treh knjigah z naslovom Evangeljske misli A, B, C v knjižnici Božjega okolja v Lj.: A (1980, str. 222), B (1978, str. 184), C (1979, str. 208). Kot voditelj Nadšk. komis. za ŽPS je pripravil brošuro Župnijski sveti (izd. Nadšk. ordin. Lj. 1972) in še Župnijski pastoralni sveti (Priročnik II za ŽPS; izd. Nadšk. ordin. Lj.); v brošuri je pet S-evih člankov. Izdajal je Teden božje besede (15 letnikov, od 1973–1986) kot stolni župn. list, ki še izhaja, z raznovrstno vsebino, predvsem z navodili za neokatehumene, ki jih je sam vodil. Sodeloval je pri ustanovitvi in urejanju pastor. revije Cerkev v sedanjem svetu in napisal več člankov o katehumenatu. Od 1967 je skrbel za pripravljanje odraslih na prejem zakramentov uvajanja (krst, birma, evharistija). Izdal in razmnožil (cikl.) je vrsto molitvenikov in Svete ure (1952–54), za kar je sedel dva meseca v zaporu. - Kot katehetski delavec je od 1952–54 izdal in razmnožil (cikl.) več katehetskih pripomočkov (brošur). Vodilno je sodeloval pri sestavljanju katekizma za »nižje razrede«, zlasti za 3. in 4. letnik. Izhajali so pod naslovom: Krščanski nauk I (za 1. letnik - 1964), II (za 2. letnik - 1961), III (1962), IV (1963); do zdaj so doživeli deset izdaj v založ. Zadruge katol. duhovnikov v Lj. Sodeloval je pri brošuri Katehetski problemi (zal. Salez. kateh. center, Lj. 1964); S-eva je meditacija Katehetski program; poskrbel je za izdajo Katehetski tečaj 1965 (izd. Nadšk. ordin. Lj. 1965); njegovo je predavanje Aktualni problemi današnje kateheze.

Prim.: Vprašalna pola (1986); dopolnilne podatke prispeval prof. J. Oražem (1987); KatG 11. sept. 1986; Družina 21. sept. 1986; Sporočilo slov. škofij 1986, št. 9; Moder, SLNP 277.

K-ač

Kosmač, Angel: Smerkolj, Anton (1922–1986). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi946210/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (24. maj 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 14. snopič Sedej - Suhadolc, 3. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1988.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine