Primorski slovenski biografski leksikon

SLAMA Dina, por. PAHOR, glasbenica, r. 26. jan. 1941 v Trstu. Oče Štefan, delavec, mati Marija Glavič. Osn. in sred. š. pri Sv. Jakobu v Trstu. Glasb. konservatorij »G. Tartini« (diploma iz klavirja 1962, diploma iz čembala 1965, študirala šolo petje). Habilitacija v Rimu 1969. Izpopolnjevala se je v čembalu pri R. Gerlinu, v renesančnem in baročnem petju pri A. von Rammu in M. Ubertiju. Poučevala je petje, oz. glasb. vzgojo na raznih slov. šolah (1961–70), nato klavir na glasb. licaju »J. Tomadini« v Vidmu (1970–74). Od 1974 poučuje komorno glasbo na trž. konservatoriju »G. Tartini«. 1963 je bila soustanoviteljica Tržaškega baročnega ansambla, od 1964 stalno nastopa v duu Pahor-Slama (klavir, čembalo) in od 1984 v skupini Gallus Consort (čembalo, glas). Bila je soustanoviteljica Oddelka za staro glasbo pri GlasbM v Trstu, kjer je poučevala čembalo in vodila vokalno skupino. Koncertirala je v It. in raznih evrop. državah. Snemala je za razne radijske in TV postaje. Posnela je več plošč: za podjetje Pioneer Records: Angleški klavičembalisti, 6 Mozartovih sonat, 4 Veracinijeve sonate, Sammartinijeve triosonate (s flavtistom M. Pahorjem in violinistom I. Ozimom); za podjetje SRM: Il Flauto nel Barocco (2 plošči z raznimi sodelavci); za MMO (New York): Veracinijeve sonate; za ZTT: Šentjakobski otroci pojejo (ob poimenovanju šentjakobske osn. š. po J. Ribičiču) in ploščo s skladbami, ki so jih sodobni skladatelji napisali za duo Pahor-Slama. - Poučevala je petje ali komorno glasbo na raznih poletnih tečajih (Rim, Urbino, Colloredo di M., Čedad, Radovljica). Od 1955 vodi šentjakobski cerkv. pev. zbor. Za meš. zbor je napisala številne skladbe, odkar poučuje komorno glasbo, pa je napisala tudi več skladb za razne komorne sestave, ali za glas in instrumente na tekste raznih slov. avtorjev (S. Kosovel, A. Pregarc, I. Žerjal, J. Murn). Videmska založba Pizzicato je izdala njen Triptih na Trubarjeve teme (fl., ob., fag.), Rondò scherzoso (4 fl.) in Pet pesmi za žen. glasove (na tekste O. Župančiča, Kajuha, C. Zlobca), v načrtu pa ima izdajo še drugih del. Založba College Music je izdala njeno Istrsko sonce (za glas in dve kljunasti flavti). - S-ova je priredila več mladinskih iger in napisala nekaj izvirnih tekstov, ki jih je uprizorila s Šentjakobskim mlad. odrom, ki deluje v okviru ŠKD.

Prim.: Podatki do 31. avg. 1988 v Arh. OZE pri NŠK Trst; časopisna poročila in kritike ob nastopih.

Ropet

Petaros, Robert: Slama, Dina (1941–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi946040/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (19. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 14. snopič Sedej - Suhadolc, 3. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1988.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine