Primorski slovenski biografski leksikon

RUTAR Matija, tovarniški delavec, tigrovec, r. 1. nov. 1905 v Čadrgu (Tolmin), u. 25. mar. 1971 na Jesenicah. Oče Andrej, mati Marija Jug, kmetovalca. R. se je kot zaveden Slov. po faš. ukinitvi slov. šol in PD predal ileg. boju proti nasilnemu fašizmu. Od 1926 je sodeloval v ileg. celici v Čadrgu, delil abec. Prve korake in ileg. liter. po tolm. vaseh. Z bratom Jakobom je prinesel iz Volč v Čadrg pis. stroj in ciklostil, po aretaciji brata Toneta apr. 1930 ga je nesel s tigrovci iz Čadrga v Jslo, da ga je org. TIGR uporabljala v hiši Danila Zelena v Lj. V Volčah pri Mihu Fortunatu pripravljeni ekrazit je nosil v Čadrg., ga skrival zunaj vasi, nato ga s člani celice v Čadrgu nosil v planino Govnjač za Kukom, da je TIGR v Jsli izdeloval peklenske stroje. R. je v Tolm. sprejemal ponoči slov. in it. antifaš., ki so po zvezah prihajali iz raznih mest v Gor. Iv. Leban jih je ponoči z avtom vozil v Tolm., R. v Čadrg. Tu so jih člani celice skrivali, hranili in ob primernem vremenu ileg. vodili čez gore v Jslo. Pri vodenju dr. Potrate, zdravnika v Gor., njegove žene in sestre so bile velike težave in nevarnosti zaradi visokega snega in viharjev. Zaradi močnih snežnih viharjev so se vodiči z dr. Potratom morali vrniti. R. ga je 3 dni skrival v uro oddaljenem seniku in mu skrivaj v hudem mrazu nosil hrano. Nato so ga z močnim spremstvom vodili čez zasnežene gore v Jsl. Ko so nekaj kasneje prišli s Potratovo sestro čez mejo v plan. Govnjač, so v temi odstranili sneg s strehe in skozi luknjo v snegu in strehi prišli v stan in čakali jutra. R. je ob aretaciji brata Jakoba v Čadrgu stekel v temi po ledenih bližnjicah, napravil zasedo v Koritih in golorok napadel dva karabinjerja, rešil brata, karab. pa sta panično zbežala v Tolmin. Isto noč sta brata odšla v Jslo. Naslednje jutro je faš. polic. preiskala njuno rojstno hišo v Čadrgu od tal do strehe, odpeljala brata Jožefa in dva njegova nečaka v Tolmin, a so jih po zasliševanju izpustili. Tretjega dne so karabinjerji, polic., faš. in vojaštvo pridrveli in zasedli vas Čadrg. Preiskali so vse senike na obsežnih senožetih nad vasjo in okoliške gozdove, vse hiše s priimkom Rutar v Čadrgu, Ozidju in v Zalazu. Po neuspehu so vsak dan prihajali polic. in nadlegovali družino pobeglih, dokler ni polic. zasegla dopisnice na pošti, poslane iz Lj. Pobegla brata sta sodelovala s tigrovci na Jesenicah in nosila liter. na mejo tigrovcem na Prim. Po enemu letu sta dobila zaposlitev v jeseniški železarni. Ob napadu nacifaš. na Jslo sta se pridružila Soški legiji. Po razsulu sta se vrnila, se zaposlila na progi in sodelovala v NOB. R. je gestapo aretirala bolnega v postelji, v begunj. zaporih so ga hudo mučili, nato poslali v tabor. Dachau. Vrnil se je bolan, se spet zaposlil v jesen. železarni, se poročil. Bil je invalidsko upokojen, živčna bolezen ga je gnala v obup, da si je sam vzel življenje.

Prim.: T. Rutar, Ob obletnici Mat. Rutar iz Čadrga, PDk 23. jul. 1974; Isti, Aktivna četvorica vznemirjala faš. oblast, PDk 23. sept. 1979; Isti, Kratek pregled delovanja ileg. organ. TIGR na Tolminskem 1927–1940, TolmZb 1975.

Rut

Rutar, Tone: Rutar, Matija (1905–1971). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi945440/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (26. maj 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 20. snopič Dodatek M - Ž, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1994.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine