Primorski slovenski biografski leksikon

RUDOLF Neva, por. GABRŠČEKpesnica, r. 28. jun. 1934 v Lj., živi v Bgdu. Oče Ivan, narodni delavec, časnikar in politik (gl. čl.), mati Bogdana Černigoj, gospodinja, brat Saša (gl. čl.). Osn. š. dovršila v Lj., 1946 se je družina preselila v Trst in tu je maturirala na Znanst. liceju Fr. Prešeren (1952). 1954 je odšla k teti v Avstralijo, toda po dveh letih se je vrnila, se odpravila v Bgd in se 1958 poročila z inž. Borisom Gabrščkom. Pesniško in pisat. pot je začela v LitV 1951/52, nato je napisala za RAITrstA pet mladinskih in otroških iger: Pravljica o prašičku, ki je izgubil repek (1953); Lenka in živali (1954); Povestica o medeni potički (1954); Zakaj je tržaško vreme tako muhasto (1958); Prišla je pomlad(1959). V Demokr. in Utripih, liter. prilogi SPM, je v letih 1957–59 priobčila dve črtici in osem pesmi, v M(Trst) v letih 1958–59 šest črtic in pet pesmi, v Medd. v Buenos Airesu 1958 dve črtici, nekaj črtic v avstralskih Mislih. 1958 ji je izdala SKA v Buenos Airesu knjigo Čisto malo ljubezni. Avstralske črtice. Z njimi je tekmovala na natečaju SKA in dobila nagrado. V knjigi je 14 črtic o osebnih vprašanjih, domotožju in avstralskih srečanjih z ljudmi in razmerami. Istega leta je izšla v Trstu v samozaložbi knjiga pesmi Južni križ, ki obsega 27 pesmi o domačih krajih, o vtisih iz Avstralije, ljubezni, nekaj je izrazito religioznih. Uvod jim te napisal V. Beličič.

Prim.: Uspeh N. Rudolfove, LitV 1957/58, 152 s sl.; Z. S.(imčič), čisto malo... pogovora z N. R., Glas SKA, Buenos Aires 1958, št. 23–24, 4–5; J. Tavčar, N. R., Čist malo ljubezni - Južni križ, LitV 1958/59, 89–90 s sl.; D. Štoka, Dve knjigi N. R., M(Trst) 1959, 8 s sl.; T. Debeljak, N. R., Čisto malo ljubezni - Južni križ, Medd, 1959, 76–78; -a, N. R., Južni križ, Demokr. 15. jan. 1959; M. Jevnikar, N. R., Čisto malo ljubezni, Demokr. 1. mar. 1959; Isti, Zam. liter., M(Trst) 1968, 58.

Jem.

Jevnikar, Martin: Rudolf, Neva (1934–2014). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi944680/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (24. maj 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 13. snopič Rebula - Sedej, 3. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1987.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine