Primorski slovenski biografski leksikon

REJA Dušan, zdravnik, zdravstveni vzgojitelj, r. 28. maja 1908 v Komnu, u. 12. mar. 1980 v Lj. Oče Izidor, zdravnik, mati Pavla Praprotnik. Gimn. je končal v Lj. (1926) in promoviral na graški U za dr. medicine (1933). Do 1936, ko je postal zasebni zdravnik splošne prakse v Šentjerneju na Dolenjskem (osebni zdravnik samostana v Pleterjah), je opravil vojaščino in bil volonter na raznih odd. splošne bolnišnice v Lj. 1941 se je pridružil OF, mar. 1942 so ga It. zaprli in je bil nato konfiniran v It. Po razpadu It. se je vključil v NOB in deloval kot član sanitetnega odseka pri SNOS-u, kasneje je bil zdravstveni referent novomeškega okrožja in deloval kot part. zdravnik v Dalmaciji. Že jun. 1945 je bil načelnik odd. za zdravstveno vzgojo pri Min. za zdravstvo LRS, kasneje je podobno dolžnost opravljal pri lj. Zavodu LRS za zdravstveno varstvo. 1949 mu je bila priznana specializacija iz splošne higiene, 1958 pa podeljen naslov primarija zaradi zaslug na področju zdravstvene vzgoje. - R. je poznan kot ustanovitelj in ur. revije Priroda, človek in zdravje, urejal jo je od 1945 do 1973; zanjo je napisal preko 60 člankov poljudnoznanstvene vsebine. Poleg tega je veliko člankov objavil v dnevnem tisku, pisal za biltene in vestnike RKS (aktivni član te organizacije je postal 1944), vodil je rubriko zdravstvena posvetovalnica pri dnevniku Delo in na radiu Lj. Uredil je preko 70 brošur s poljudno vsebino, opravil nekaj prevodov. Napisal je več scenarijev in sinopsisov za zdravstvenovzgojne filme. Od 1951 je sodeloval na celi vrsti strok. srečanj doma in na tujem kot udeleženec ali kot predavatelj, vsi njegovi referati so temeljili na obravnavi zdravstvene vzgoje. Organiziral je več seminarjev iz zdravstvene vzgoje in napisal tri skripta o istem predmetu (1956, 1962, 1977). Skupaj s S. Lajevcem je soavtor knjige Delo, zdravje, starost (Lj. 1957).

Prim.: Delo 19. mar. 1980 s sl.; Priroda, človek in zdravje 35/1980, 36–39.

A. Pr.

Prijatelj, Anton: Reja, Dušan (1908–1980). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi944180/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (26. maj 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 13. snopič Rebula - Sedej, 3. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1987.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine