Primorski slovenski biografski leksikon

PUNČUH Leopold, šolski nadzornik, prosvetni in javni delavec, r. 10. okt. 1856 v Idriji, u. 4. jan. 1938 v Dolenjem Logatcu. Oče Matevž, krojač v Idriji, mati Barbara Vončina, gospodinja. Osn. š. in realka v Idriji, učiteljišče v Lj., kjer je 1876 maturiral. Strok. izpit 1880. Prva učit. služba v Košani pri Št. Petru (zdaj Pivka) na Krasu. 1887 služboval v Podvelbu, od 1888–89 na Colu, od 1889 do 5. maja 1900 v Sp. Idriji, potem nadučitelj v Gorenjem Logatcu. 1923 imenovan za okraj. šol. nadzornika za šol. okraj Logatec. Že v Košani in na Colu je P. organiziral ljudsko prosvetno delo, posebno se je posvečal pevskim društvom, jih ustanavljal, kamor je prišel, in tudi sam vodil. V Sp. Idriji je bil prvi učitelj na novo ustanovljeni dvorazredni ljudski š. V desetih letih službovanja v tem kraju si je pridobil naklonjenost vsega prebivalstva, predvsem s poučevanjem kmetov v umnem sadjarstvu in kmetijstvu. Ustanovil je kmetijsko podružnico z lepo urejeno drevesnico, vodil pev. zbor bralnega društva, režiral igre in ustanovil knjižnico. Za delo je dobil 1898 odlikovanje - srebrni zaslužni križec s krono. Vsestransko prosv. in pedagoško vzgojno delo je nadaljeval kot šol. upravitelj v Gorenjem Logatcu, kjer so ga 1909 izvolili za župana. Na tem mestu je ostal do 1923, ko je bil imenovan za okraj. šol. nadzornika. Upokojen po 47 letih šol. službe se je preselil v Dolenji Logatec, kjer je organizacijske sposobnosti posvetil predvsem sokolskemu društvu, pri katerem je bil prosvetar.

Prim.: Podatki Slov. šol. muzeja v Lj.; knjiga: Logaško okrajno glavarstvo, Logatec 1889, 106; SN 5. jan. 1938.

Lelja Rehar

Rehar, Lelja: Punčuh, Leopold (1856–1938). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi942930/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (22. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 12. snopič Pirejevec - Rebula, 3. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1986.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine