Primorski slovenski biografski leksikon

PRESL Miro, šolnik in prosvetni delavec, r. 18. jul. 1899 v Bazovici pri Trstu, u. 1. dec. 1985 v Izoli, pokopan v Bazovici. Oče Andrej, poštni upravnik, mati Marija Sokol, posestnica. Osn. š. je obiskoval v Bazovici, gimn. v Gor., učiteljsko pripravnico v Tolminu, učiteljišče v Gor. in 1918 maturiral v Trstu tik pred odhodom k vojakom v Radgono, Gradec, Szekesfehervar (Stolni beli grad) na severu Blatnega jezera. Med znanim uporom v Radgoni je bil zaprt. Po razpadu Avstro-Ogrske se je vrnil v Bazovico in z drugimi povratniki in domačini ustanovil na Gruntarjevem dvorišču Narodni svet. Prvo službeno mesto učitelja je dobil na šoli na Katinari, nato v Bazovici kot ravn. in od 1925 spet na Katinari, kjer je bil po Gentilejevi šolski reformi odpuščen. 1926 je emigriral v Jslo. Nameščen je bil na drž. mešč. š. v Ljutomeru do 1938 in potem na mešč. š. v Črnomlju do jul. 1942. Zaradi sodelovanja z OF med okupacijo je bil jul. 1942 aretiran in po krajšem zaporu v Novem mestu odpeljan v internacijsko taborišče v Monigo pri Trevisu in nato v Gonars. V taborišču je bil član notranje organizacije OF. Jul. 1943 se je vrnil v Črnomelj in odšel v NOV. Opravljal je razne odgovornosti na terenu in v vojski ter poučeval. Po osvoboditvi maja 1945 se je vrnil v Bazovico. Po enem letu poučevanja na osn. š. v Bazovici ga je ZVU odpustila. Kljub vsakoletnemu vlaganju prošenj je bil ponovno sprejet v službo šele 1954 kot ravn. osn. š. v Bazovici, a le kot »nestalni učitelj«, kar je ostal do upokojitve 1966. - V kulturno-prosvetno in vsestransko družbeno delo se je vključil že v Ljutomeru kot šolnik in kot član Sokola, pri katerem je deloval kot telovadec, dramski igralec in član orkestra. Po osvoboditvi je bil v Trstu v letih 1949–50 organizacijski tajn., 1951 tajn. namestnik in od 1952 do 1953 ponovno organizacijski tajn. Slovensko-hrvaške prosvetne zveze (SHPZ) in nato Slovenske prosvetne zveze (SPZ), od 1954 tudi vodja Ljudske knjižnice s sedežem v Ul. Roma do njene spojitve z NŠKT. Kot vodja Ljudske knjižnice je bil tudi ustanovni član SKGZ. V Bazovici je bil član odbora in pevec pri PD Lipa, od njegove ustanovitve je bil član, častni član in pevec Tržaškega part. pev. zbora Pino Tomažič s sedežem v Bazovici.

Prim.: Osebni podatki; j. k. (J. Koren), M. P. - 70-letnik, PDk 18. jul. 1969 s sl.; Isti, 85 let M. P., PDk 18. jul. 1984 s sl.; Isti, M. P. v slovo, PDk 3. dec. 1985.

Koren

Koren, Jože: Presl, Miro (1899–1985). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi942680/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (19. junij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 12. snopič Pirejevec - Rebula, 3. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1986.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine