Primorski slovenski biografski leksikon

PREGARC Aleksij, pesnik, dramatik, igralec, publicist in prevajalec, radijski napovedovalec, r. 28. mar. 1936 v Ricmanjih pri Trstu, kjer živi. Oče Vladimir, elektrikar, mati Valerija Švara, gospodinja. Osn. š. v Ricmanjih, izstopil v 3. razr. Višje real. gimn. (zdaj Licej Fr. Prešeren), dve leti knjig. in poslov. šole v Inštitutu Enenkel v Trstu (1952–54), triletna dramska šola SNG Trst (1955–58), uradnik pri zasebnem podjetju (1952–61), član Rad. odra v Trstu (1958–61 in 1972–75), svobodni umetnik v Lj. (1962–64), igralec v Prim. dram. gled. (PDG) v N. Gorici (1964–69), delavec v Podgorski predilnici pri Gor. (1969–71), honorarni napovedovalec na Radio Trst A in igralec v SSG Trst (1972–75), stalni član umet. ansambla istotam (1975–77), od 1977 redni napovedovalec na Radiu Trst A. Član je Društva slov. pisateljev od 1983 in Združenja dramskih umetnikov Sje od 1972. - P. je začel objavljati pesmi 1958, odtlej nepretrgoma priobčuje v revijah in časopisih leposl. in publ. prispevke. Doslej so izšle naslednje zbirke: Dvojezična zbirka Poesie - Pesmi, izdal Circolo culturale G. Salvemini v Gor. 1974, prevod v it. Jolka Milič, uvod Gianni Anglisani; slov. besedila so napisana s P-evo roko. V 12 pesmih poje o stiskah sodobnega človeka-človečka, o socialnih vprašanjih v predilnici, o ljubezni idr. - Moja pot do tebe (Obz. Mrb. 1982) obsega dva dela in 40 pesmi. V prvem delu zna prepričljivo opevati nezdravo življenje v predilnici, v drugem iskanje ljubezni in stiske v sodobnem svetu. - Grafično-pesniška mapa v zbirki Il collaboratore, Ed. Art. Gallery Club, Marina di Carrara 1984. It. vsedrž. nagrada Europa 2000. -Temelji mojega vrta (DZS Lj. 1985) poje o temeljih svojega življenja, na katerih je zgradil svojo osebnost. »Trdno zgrajena celota, ki zagotavlja Temeljem mojega vrta vidno mesto v sodobni slov. liriki« (Kaj. Kovič). Iz zbirke je razdelek Stigmate uglasbila prof. Dina Slama kot skladbo za glas, kljunasto flavto in violo (1984); 1986 je bila zbirka prevedena v maked. - Tri podobe tri pesmi (slov.-it. pesniško-grafična mapa - Al. Pregarc - Edi žerjal, Trst 1985, samozal.), s kraškimi motivi. - Duh po apnencu (ZTT Trst 1986): »Apokaliptično prikazana stvarnost našega obmejnega kraško-tržaškega sveta ob koncu zadnje vojne« (Jože Javoršek). - Dramatika: P. je napisal več radijskih iger: Rudi, moj Rudi (1968, nagrada na natečaju RAI Trst A); Razpetost, rad. kriminalka (R Trst A 1969); Zelena vstaja (1971 R Trst A, R Koper 1983 v it., R Skopje 1984 v maked.); Spone (objavljena v Pič 1974, R Lj. 1975, R Trst 1976, R Sarajevo 1986 v srbohrv.); Begunki, rad. igra za otroke (1973, nagrada na natečaju R Trst A); On, ona in drugi, rad. nanizanka v 13 delih (R Koper 1973); Slov. Baragov oratorij, odrska lepljenka (upriz. v Gor. 1969); Hoja za pradednimi častmi, odrska lepljenka (upriz. v Gor. 1970); Na pragu Niča, drama (RTV Lj. 1986, R Skopje 1986); Izkustvo vrtnice, drama (neupriz.). - Za R Trst A je dramatiziral več del, med važnejšimi so iz slov. liter.: N. Slastnikov, Na Mars za vsako ceno, mlad. povest, v 5 delih (1969); R. Bednarik, Beli grad - zakleti grad, zgod. pripoved, v 4 delih (1975); Nada Kraigher, Moj sin v Kirgiziji, mlad. povest, v 6 delih (1976); iz srbohrv.: B. Pavlovski, West-Aust, roman, v 9 delih (1984, 1986); TV scenarij: P. Zidar, Marija Nerina Zulfikar, novela (RTV Lj. 1986). - V prozi je napisal 10 črtic in novel, npr.: Zmagoslavje gospe Marije (1965, literarna nagrada R Trst A, izvedena istotam, objav. Sreč 1969); Dekle iz ulice Donota (R Trst A 1973, R Lj. 1974, Dial 5/77, liter. nagrada PDk 1981); Babna hiša (R Lj. in R Trst A 1975, Delo Lj. 1975). - Igralec: P. je kot igralec nastopal v gled. v Lj.: MIG, Ad hoc, Eksperim. gled. in Oder 57, MG/PDG N. Gor., SNG-SSG Trst in Teatro Štab. F-VG v it. Nekaj važnejših vlog: Čevljar (G. Lorca, Čudovita čevljarka); Ščuka (Cankar, Za narodov blagor); Pinedus (Paolo Levi, Zadeva Pinedus); Jetnik in adjutant (Mrožek, Policaji); Klovn (Seiler, Klovn in njegov cirkus); Schultz (Benedetič-Košuta, Rižarna); več vlog v Faraguna-Carpinterjevi lepljenki L'Austria era un Paese ordinato. Odigral je več pomembnejših vlog tudi na R Trst A in TV Lj., npr. Tenente v TV igri Rudnik je naš, Sin v TV igri Slovenska balada in kot recitator po lastnih scenarijih na TV v oddajah Po domače in Čez tri gore, čez tri vode. - Režiral je pri amaterskih gled. skupinah na gor. območju in vodil v Gor. dvoletni gled. tečaj, po preselitvi v Trst je nadaljeval na Krasu. - Nalašč za R Trst A je prevedel več it. iger: Telloli, Dan upanja se bliža (1972); Maffioli, Čudež na Dunaju (1973); Flajano, Prekinjeni razgovor (1974); Damiani-Grisancich, Čimprej vsi domov (1974); Ginzburg, Oglas (1975); iz srbohrv. T. Arsovski, Taksistova izpoved (1982). - Publicistika: Od srede 70 let dalje se je oglašal kot gled. kritik in glosator v Sreč, Ob, M(Trst), po odhodu iz PDG v PrimN in Sreč (1969–72), s kritikami in gled. prispevki v Dial in Večeru (1978–81). - Nekatere P-eve pesmi so prevedene v it., srbohrv., rušč., franc. in maked. Za pesmi je dobil 1. častno nagrado Il giullare, Trst 1975, in 2. abs. nagrado Europa 2000, Marina di Carrara 1984; za kult. sodelovanje priznanje OF SZDL Lj. 1984.

Prim.: Osebni podatki; SGL II, 543; MSE; o igralski in režiserski dejavnosti so sproti poročali časopisi in revije: PDk, KatG, PrimN idr.; o pesn. zbirkah so pisali: Jevnikar, Zam. lit. (M)Trst 1973, 17; 1975, 78; 1983, 37–38; Poesie - Pesmi: M. Kravos, PDk 27. okt. 1974; KatG 12. dec. 1974; J. Hočevar, Ob 1975; D. Poniž, NRazgl 5. dec. 1975; J. H., Delo 22. maja 1975; A. Damiani, Panorama, Reka, mar. 1976; Moja pot do tebe: I. Žerjal, uvod v knjigo; J. Tavčar, PDk 28. dec. 1982; J. Javoršek, Lj. dnevnik maj 1983; P. Kolšek, NRazgl 23. dec. 1983; D. Poniž, Sreč 1983, št. 39–40; Temelji mojega vrta: T. Kermauner, Radio Trst A 2. maja 1984; J. Tavčar, PDk 16. maja 1985; Magda Jevnikar, Radio Trst A 31. maja 1985; M. Crnkovič, Delo 14. nov. 1985; E. Sferco, Sreč 1985, št. 57–58; Kaj. Kovič, Knjižna panorama, DZS Lj. 2/1985; Duh po apnencu: J. Javoršek in T. Kermauner, arh. ZTT.

Jem.

Jevnikar, Martin: Pregarc, Aleksij (1936–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi942500/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (25. februar 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 12. snopič Pirejevec - Rebula, 3. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1986.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine