Primorski slovenski biografski leksikon

PAVLICA Miroslav, pravnik, r. 26. febr. 1910 v Dornberku, brat Josipa Pavlice (gl. čl.). Osn. š. je obiskoval v Rimskih Toplicah, Laškem, Dornberku, Borovljah in Lj., maturiral 1928 na realki v Lj., diplomiral 1933 na Pravni fak. lj. U. Po študiju služil 1933–34 vojaški rok za rezervne častnike pehote. 1935 sprejet najprej honorarno, od 1937 pa v redno službo Banske uprave v Lj. ter služboval na glavarstvih v Krškem, Slovenj Gradcu in Kranju. Mobiliziran pred napadom na Jslo je od apr. 1941 do sept. 1943 prebil kot vojni ujetnik najprej v Nemčiji in nato v It. Po kapitulaciji It. se skrival v Piemontu, a bil spet zajet, zaprt mesec dni v Trstu in nato odpeljan v koncentr. taborišče Dachau. Po vojni zaposlen v Uradu za cene, pri Planski komisiji in na Ministrstvu za finance v Lj., nato ur. Gospodarskega vestnika (GospV) in delavske enotnosti (DBn). Od 1963 do upokojitve 1973 sekretar Inštituta za metalne konstrukcije v Lj. Po upokojitvi zunanji sodelavec Dopisne delavske univerze v Lj. P. je pred vojno društveno deloval v Sokolu, v Akad. društvu Jadran, pev. zboru Sava in v kvartetu Fantje na vasi, po vojni pa je aktivno sodeloval v sindikatih, v Socialistični zvezi in pri Društvu novinarjev Sje. V času zaposlitve je objavil v GospV in v DEn veliko strok. prispevkov s področja gosp., samoupravljanja in delovnih razmerij. Do 1985 pa je priredil naslednje strok. publikacije: v založbi Dopisne delavske univerze Universum: Zakon o združenem delu, prikaz s stvarnim kazalom (1976); Carinski predpisi, zbirka s kratkim komentarjem (1. in 2. zv. 1977, 3. zv. 1978); Enotna klasifikacija dejavnosti in poklicev, sistematični prikaz s komentarjem (1981); Register veljavnih predpisov SFRJ in SRS (s soavtorjem Ivanom Topliškom, vsako leto od 1978 do 1885); Poslovni beležni koledar (s praktičnimi napotki) (vsako leto od 1978 do 1982); Žepni koledarček (s praktičnimi napotki – 1979 in 1980); v založbi GospV: Sodne takse, sistematični prikaz zakona o sodnih taksah in taksne tarife (1960); Poslovni koledar (s praktičnimi napotki) (vsako leto od 1956 do 1963); v založbi DEn: Adresar državnih organov, družbenih služb, delovnih in drugih organizacij ter zasebnih poklicev na območju SR Slovenije (1965).

Prim.: Osebni podatki.

B. S.

Sancin, Boris: Pavlica, Miroslav (1910–1995). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi940540/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (20. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 11. snopič Omersa - Pirejevec, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1985.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine