Primorski slovenski biografski leksikon

PACE-FRIEDENSBERG Wilhelm, grof, veleposestnik, politik, dežel. glavar, stric Antona (gl. čl.), r. 15. mar. 1810 v Stuttgartu (Nem.), u. 21. mar. 1896 v Topoljanu. Oče mu je bil Rudolf (1787–1825), ki je izhajal iz gor. veje znane plem. furl. rodbine (gl. čl.), mati pa grofica Aloisia Beroldingen (1793–1838). šolal se je doma in na Dunaju, nato je stopil v polit. uprav, službo in bil 1860 predstavnik Gor. in Istre v pomnoženem drž. svetu. Mar. 1861 je bil izvoljen v gor. dežel. zbor kot predstavnik veleposestva, jan. 1867 pa kot predstavnik mesta Gor. 27. mar. 1861 je bil izvoljen za dežel. glavarja in je ohranil službo do 1869. Leta 1870 je spet kandidiral na volitvah v dežel. zbor z A. Marušičem (PSBL II, 374–76), a ni uspel, ker so se medtem tudi na Gor. začele širiti bolj demokratične težnje o pojmovanju narodnih zahtev in je polit. taktika konservativcev dobila prvi poraz. To ga je odtegnilo aktivnemu polit. delovanju: Umaknil se je v Topoljan in se posvetil kmetijstvu. P. je bil član c. kr. Kmetij. društva v Gor. od 14. maja 1842 do smrti in skoraj 40 let župan v Topoljanu. 1867 mu je drž. podelila viteški red Železne krone 2. razr., 1876 pa je postal član Gosposke zbornice. P. je bil nem. fevdalec, lojalen predstavnik avstr. vlade, naklonjen Slov., dobrotljiv in blag gospodar svojim kmetom in njihovim druž., skrbel je za gasp, napredek svojih občanov. Ko je gor. dežel. zbor na prvem zasedanju obravnaval primernost enakopravnega uveljavljanja jezikov v delovanju zbora (zlasti v pisanju sejnih zapisnikov), je P. sicer priznal, da je bila it. sprejeta za uradni jezik zbora, vendar je izrazil mnenje, naj se poslanci poslužujejo jezika, ki ga bolje obvladajo. Na zasedanju (1865–66 je podpiral slov. poslance pri odobritvi novega volil, zakona, ki ga je predstavil A. Goriup (PSBL I, 452). Ko je bil 1868 izvoljen vdrugič za dežel. glavarja, je končali otvoritveni govor tudi v slov. jeziku. 1869 je bil preds. znanstvene dežel. komisije, 1869–70 član dežel. komisije za uravnavo zemljiškega davka, 25. jan. 1870 je ob prisotnosti drž. komisarja bar. Pina (gl. čl.) otvoril Deželno kmetijsko šolo.

Prim.: LibDef v Topoljanu (Tapogliano); ustni podatki druž. Strassoldo-Pace iz Topoljana; Gothaisches gräflisches Taschenbuch 1849–96; Pertrattazioni 1861–70; Claricini, pass, (posebno 266); N 18. okt. 1876; Sera 22. mar. 1896; Eco 23. mar. 1896; Atti e memorie 1896, št. 5, 173; GospL 1896, št. 3/4, 47; A. Jacobbi, La nobiltà goriziana, Gor. 1923 (rkp. v BiblStls, mns. 152 Civ.); Gabršček I, 160, 162; Koblar, Gregorčič, 54; V. Melik, Volitve na Slovenskem, 1861–1918, Lj. 1965, 368, 371; Marušič, Razvoj, 11, 223, 226, 230, 231.

Vh

Vetrih, Jožko: Pace Friedensberg, Wilhelm, grof (1810–1896). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi940050/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (29. november 2023). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 11. snopič Omersa - Pirejevec, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1985.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine