Primorski slovenski biografski leksikon

SANCIN Karel, šolnik in prosv. delavec, r. 27. mar. 1900 v Škednju (Trst), u. 10. jul. 1953 prav tam. Po osn. š. v Škednju je obiskoval v Gor. učiteljišče, ki se je po vstopu It. v prvo svet. vojno preselilo v Trst. Med šolanjem so ga poklicali k vojakom, zato je nadaljeval študij po vojni in maturiral jul. 1919 v Lj. Učit. službo je začel 1. sept. 1919 na Katinari pri Trstu, že naslednje leto je bil premeščen v Bazovico, od 1. apr. 1922 je učil na slov. zasebni šoli CMD pri Sv. Jakobu v Trstu do konca šol. leta 1929/30, ko so šolo 23. sept. 1930 zaprli. S. je zbežal v Jslo in bil nameščen v Brežicah, kjer je postal kmalu tudi upravitelj šole. Tam je živel z družino do prihoda Nemcev v drugi svet. vojni; ti so ga izgnali na Hrv. Učil je bosenske otroke v Vinski pri Derventi, nato v Sjekovcu pri Bos. Brodu. Prekinil je učiteljevanje in služboval v Slavonskem Brodu, nato se je vrnil v šolo v Dubovik v Slavoniji, konec vojne je dočakal v šoli pri Sv. Nedelji. Ko se je vrnil v Brežice, so ga imenovali za upravitelja, toda Prosv. odsek PNOO za Trst ga je poklical domov. Imenovan je bil za začasnega uprav. slov. osn. š. pri Sv. Jakobu in že o počitnicah 1945 tukaj organiziral jezikovne tečaje za slov. otroke. Pod ZVU je 1945/46 učil v Škednju, krajši čas v Boljuncu in pri Domju, nato spet v Škednju do 1952/53, ko ga je napadla zavratna bolezen. - S. je dal po prvi svet. vojni pobudo za ustanovitev Dramatičnega krožka v Škednju in bil njegov preds. (ust. 22. febr. 1920). Odigrali so več iger, vzeli v najem dvorano Gospodarskega društva, toda faš. so jim nagajali in končno zasedli dvorano. V Brežicah je bil duša prosv. dela: dramski igralec, režiser in lutkar. Pri Sokolu je bil telovadec in voditelj sokolske dece in naraščaja. Po vrnitvi v Škedenj se je pridružil prosv. delu in sodeloval v pev. zboru. Delal je v Zvezi društev za telesno vzgojo, zlasti v nogomet, sekciji. Kot človek je bil vesel, veder značaj, znal se je smejati in pripovedovati šaljive domislice.

Prim.: K. Sancina ni več med nami, PDk 11. jul. 1953 s sl.; Sv. Jakob, 123; Škedenj nekdaj in danes, Trst 1980, 67.

Jem.

Jevnikar, Martin: Sancin, Karel (1900–1953). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi931130/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (23. marec 2023). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 13. snopič Rebula - Sedej, 3. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1987.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine