Primorski slovenski biografski leksikon

SANCIN Josip, hišno ime NEMEC, prosvetni delavec, r. 16. mar. 1859 v Škednju (Trst), u. tam 5. jan. 1891. Oče Janez, kmet, mati Marija Sancin, gospodinja. Že v mladih letih je začel prosvetno delovati. Bil je med ustanovitelji pev. društva Slovanska vila (SN 26. jun. 1884), ki je štelo nad 40 članov. Že 6. jul. 1884 je sodelovalo pri blagoslovitvi zastave Bralnega in podpor. društva v Gor. (E 25. jun. 1884). 1. febr. 1885 je priredilo veselico v dvorani Matije Sancina: petje, domača godba, šaljiva loterija s sto dobitki in ples. Pevci so morali skoro vsako pesem ponoviti, godba je odlično igrala. Na občnem zboru 21. jun. 1885 je bil izvoljen za preds. S.-Nemec. V tem letu je Slovanska vila sodelovala na dveh večjih prireditvah, po zmagi protislov. kandidata na volitvah 1886 pa je zavladalo v vasi mrtvilo in E je 2. jun. 1886 sporočila, da je Slovan, vila »oficielno naznanila urbi et orbi, da je umrla«. Vendar pa se je prosv. delo nadaljevalo in škedenjski pevci so sodelovali pri odkritju spomenika Viktorju Dolencu, izdajatelju in ured. E (SN 26. jul. 1888). Pri volitvah nov. 1889 je zmagal slov. kandidat dr. Andrej Sanzin (gl. čl.) iz Škednja in v novem razmahu narodne misli so že 18. maja 1889 ustanovili novo pev. društvo Velesila. Pevovodja in prvi preds. je bil Valentin Pižon (PSBL III, 17). Sadovi novega društva so se takoj pokazali. Že 5. jan. 1890 je imela Velesila prvo prireditev, 18. jan. pa je nastopila na skupni prireditvi v gled. Fenice v Trstu z Adrijo iz Barkovelj in Zarjo iz Rojana. 13. apr. je sledila nova prireditev s pev. zborom in novo ustanov, kvartetom. Na prvem občnem zboru na binkoštno nedeljo v maju 1889 je prevzel predsedstvo Velesile bivši preds. Slovanske vile S.-Nemec. Leto kasneje so uprizorili Linhartovo Županovo Micko. Nadaljnjega bogatega razvoja škedenjske prosv. dejavnosti S.-Nemec ni doživel, ker je še isto leto umrl.

Prim.: Župn. urad Škedenj; Zgod. odsek NŠKT; Čitalnica v Skednji, Trst 1968, 11–13 s sl.

Jem.

Jevnikar, Martin: Sancin, Josip (1859–1891). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi931120/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (24. marec 2023). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 13. snopič Rebula - Sedej, 3. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1987.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine