Primorski slovenski biografski leksikon

Mašera Fran, prof. prirodopisa in fizike, oče heroja Sergeja (gl. čl.), r. 13. dec. 1876 pri Žganu v Kobaridu, u. 18. jul. 1969 v Lj., kjer je tudi pokopan. Njegov oče Andrej se je priženil iz Avs nad Livkom (Žganova hiša) v Kobarid in bil trgovec, gostilničar in posestnik. S seboj je prinesel tudi ime domače hiše. Mati Mariana Juretič, o kateri je Andrej Gabršček v knjigi Goriški Slovenci zapisal, da so bile v njenem času v Žganovih prostorih narodne veselice in tabor 1878, je skrbela za dobro klet in kuhinjo, Fran je imel brata Alojza, ki je postal sodnik in odvetnik v Gor., in Alberta, ki je ostal gospodar v hiši. Imel je tudi sestri Ljudmilo in Marijo, ki se je poročila s Francem Miklavčičem (op. ur.: Miklavičem) (gl. čl.). M. je končal ljud. š. v Kobaridu, gimn. v Gor., univ. na Dunaju. 21. maja 1904 se je v Lj. poročil z učiteljico Ido Zarli iz Tolmina. Njegovo prvo delovno mesto je bilo od 1903 do 1909 na učiteljišču v Kopru. 1909 je bil premeščen na žensko učiteljišče v Gor. Še istega leta je postal podpreds. odbora goriške podružnice Društva slov. profesorjev. Imel je tri otroke: Marjana (1905), Vido (1909) in Sergeja (1912). Marjan je postal pravnik, Vida, por. Bizovljev, prof., Sergej pa vojno-pomorski oficir. Maja 1915 so se umaknili pred It. v Poljane pri Prevaljah, kjer so imeli sorodnike. Ker sta morala iti Marjan in Vida v šolo, so se sept. 1916 preselili v Lj., kjer so potem stalno ostali. V hiši, kjer so stanovali, so bile same begunske družine: dr. Puc, prof. dr. Novak, Cazafura. M. je postal prof. na lj. realki v Vegovi ulici, kjer je ostal vse do upokojitve. V začetku so verjeli, da se po vojni vrnejo domov, ko pa je pripadla Gorica It., se M. ni hotel več vrniti, ker se je bal, da ga bodo kot Slov. premestili v južno It. ali celo internirali. Po nekaj letih so prodali hišo v Gor. Njegova stroka so bili biološki predmeti, prirodopis (kristalografija, higiena, botanika, živalstvo) in matematika. Rad je hodil v planine, še rajši pa v svoje rodne kraje.

Prim.: Gabršček II, 5 in 566; Vilhar, 64 s sl. in 82 (tam je napačno zapisano, da je bil doma iz Livka pri Kobaridu); Vida Mašera-Bizovljev, Izjava v Pomorskem muzeju Sergej Mašera v Piranu; Pismo Vide Mašera-Bizovljev avtorju tega gesla; pismo Sergeja Mašere domači družini z dne 19. sept. 1939 (v Pomorskem muzeju Sergej Mašera Piran); večji del virov o Sergeju Mašeri omenja tudi njegovega očeta Frana; PrimN 12. jul. 1969, št. 29.

Stres

Stres, Peter: Mašera, Fran (1876–1969). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi923470/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (21. april 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 10. snopič Martelanc - Omersa, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1984.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine