Primorski slovenski biografski leksikon

Marinček Borut, dipl. inž. kemije in strokovnjak za metalurgijo, strok. pisatelj, r. 22. febr. 1915 v Trstu, živi v Zürichu. Oče Fran iz Župeče vasi pri Cerkljah ob Krki je 1913–19 učil na CM šoli v Trstu in bil prideljen dveletni trg. š. (gl. Sv. Jakob, 112), mati Marija Simonič, učiteljica iz Kranjske gore; brat inž. Miloš (gl. čl.). Družina se je 1919 preselila v Celje in tu je M. maturiral na gimn. 1933, diplomiral pa na Tehn. fak. v Lj. 1937. Po odsluženju vojaškega roka je bil do 1940 vodja celjske milarne, nato je študiral metalurgijo ter napravil doktorat (1941) in bil asistent na Inštitutu za metalurgijo Tehniške visoke šole v Berlinu do 1943, ko se je skupaj s prof. Durrerjem preselil v Švico. Tam je postal obratni inž. v jeklarni »von Roll'sche Eisenwerke« v Gerlafingenu (Kanton Solothurn), gradil in vodil je tovarno za izdelavo sive litine ter mineralne volne, hkrati je bil asistent na Inštitutu za metalurgijo na ETH v Zürichu. Od 1950–55 je bil vodja livarne »von Roll Choindez« za izdelavo predvsem centrifugalnih cevi iz sive litine in poveznih odlivkov ter električne peči za taljenje sive litine iz železne rude. 1955 se je preselil v Zürich, postal privatni docent na ETH, poleg tega pa metalurški konzulent pri raznih podjetjih za probleme taljenja sive litine v električni peči, kupolki, indukcijski in obločni peči ter probleme kvalitetne sive in nodularne litine. Na ETH je imel predavanja iz livarstva in termodinamike metalurških procesov ter vaje iz metalurgije in preiskave materialov. 1958 je postal titularni prof. na ETH, redni prof. ter direktor inštituta (ca. 20 sodelavcev) pa 1960. Predaval je metalurgijo, teoretične osnove metalurgije, livarstvo in metalne legure za metalurge in strojnike. Akademski gost je bil 1978–79 pri prof. Flemingsu (strjevanje metalov) na Massachussets Institute of Technology v ZDA. Od 1980 dalje se kot emiritirani prof. udejstvuje kot metalurški konzulent za področje jeklarstva in livarstva, posebno za jekleno, sivo in nodularno litino, za jamčenje kvalitetnosti z lastnimi računalniškimi programi, pa tudi s predavanji na seminarjih za strokovno vzgojo v livarstvu. Publikacije: mnogi referati na mednarodnih kongresih ter članki v revijah Giesserei, Giessereiforschung, Stahl-Eisen, Metall, Giesserei-Praxis itd. Knjigi: Heutiger Stand und Weiter entwicklung der Roheisenerzeugung, Goldach 1962, 114 str. in Stoff- und Wärmeumsatz metalurgischer Vorgänge, Springer Verlag, Berlin 1964, 222 str.

Prim.: Osebni podatki.

Jem.

Jevnikar, Martin: Marinček, Borut (1915–2004). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi923020/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (10. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 9. snopič Križnič - Martelanc, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1983.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine