Primorski slovenski biografski leksikon

Malič Stane, glasbenik, r. 30. okt. 1904 v Trstu, živi na Opčinah pri Trstu. Oče Franc, krojač iz Komna, mati Katarina Moravec iz Slavine. Dovršil je Ciril-Metodovo osn. š. v ul. Acquedotto in meščansko pri Sv. Jakobu. Glasbo je pričel s študijem violine na GlasbM pri prof. Ivančiču, ko je ta moral oditi v Lj., pri češkem prof. Topiču. Kmalu se je začel učiti tudi klavirja pri prof. V. Soncu. Ko je moral tudi ta zapustiti It., ga je učil klavirja in harmonije V. Mirk, dokler ni odšel v Lj. Vpisal se je na trž. konservatorij G. Verdi, kjer je študiral violino pri prof. Viezzoliju in napravil pri njem izpit, kontrapunkt in kompozicijo pa ga je učil univ. prof. Vito Levi. Z zborovodstvom in orglami se je seznanil že pri 16. letih v cerkvi na Opčinah. Pod faš. in nem. okupacijo je bil dolga leta zborovodja v srbski pravosl. cerkvi v Trstu (do maja 1945). Violino je poučeval na GlasbM, ki je imela sedež v Narodnem domu do požiga. Potem je svoje učence porazdelila na skupine, ki so se zbirale pri posameznih družinah in tja je hodil M. učit. Poučeval je na tečaju za vzgojo zborovodij, ki sta ga organizirali Prosveta in GlasbM, trajal je tri leta (1924–27), do razpusta GlasbM 30. sept. 1927. Tudi v svoji hiši je vodil tečaj za zborovodje, udeleževalo se ga je osem gojencev iz vseh krajev. Živita še Drago Petaros iz Boršta in Just Lavrenčič s Katinare, ki še vodita zbora. Razen tega je M. ob vsakem vremenu obiskoval istrske vasi in skrivaj vadil zbore. V orkestru GlasbM v Narodnem domu je igral violino ali violo, sodeloval je tudi pri vsakoletnih produkcijah GlasbM s svojimi učenci ali sam z violino ali klavirjem. Po vojni se je preselil na Opčine pri Trstu in začel s cerkvenim pev. zborom in orglami v žpk. cerkvi (1956). Tu je ostal do 1974. Bil je v vodstvu godalnega orkestra in je z njim večkrat nastopil, tako v spevoigrah Miklova Zala in Petrčkove poslednje sanje. Nastopil je tudi v dramski skupini (Nušić, Vozel). V GlasbM v Trstu je do 1952 poučeval violino, klavir in harmoniko, eno leto tudi na Glasb. š. v Gor. Skladal je mešane, ženske in mladinske skladbe s spremljavo klavirja, nakaj solo spevov za sopran s klavirjem, preuredil pa je razne skladbe moških zborov v mešane. Njegova cerkvena glasba obsega: latinsko mašo z orglami, sedem slov. maš z orglami, Slava Bogu, tri Očenaše za meš. zbor, enega za moš. zbor, tri nagrobnice in nekaj cerkv. pesmi. Precej je klavirskih skladb za mladino in nekaj skladbic za violiniste začetnike. 1967 je sodeloval pri natečaju za izvirno božično pesem, ki ga je razpisala Zveza cerkv. pev. zborov v Trstu, in prejel prvo nagrado. Leto pozneje je Zveza slov. katol. prosvete razpisala v Gor. natečaj za izvirno zborovsko skladbo svetne vsebine: dobil je prvo nagrado in posebno priporočilo. Njegove skladbe (ne vse) so bile objavljene v naslednjih zbirkah: Goriška pesmarica (Zveza slov. katol. prosv. v Gor. 1969); Stane Malič, Zbori in samospevi (Zveza cerkv. pev. zborov v Trstu 1975); Mešani, moški in ženski zbori (SPZ Trst 1977).

Prim.: Osebni podatki; Jelerčič 124.

Jem.

Jevnikar, Martin: Malič, Stane (1904–1984). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi922820/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (31. marec 2023). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 9. snopič Križnič - Martelanc, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1983.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine