Primorski slovenski biografski leksikon

Lipizer Rodolfo, glasbenik, r. 16. jan. 1895 v Gor. v družini z bogato glasbeno tradicijo, u. prav tam 8. jun. 1974. Oče Rodolfo, klarinetist, mati Ludovica Pelizon. Maturiral na gor. realki 1913, študiral violino pri prof. A. Lucariniju, diplomiral na konservatoriju G. Verdi v Milanu. Študije je nadaljeval na Dunaju na Fak. za filoz. in glasbo ter na Drž. akademiji, kjer so ga vodili profesorji G. Feist (violina), Mandjcewski in Marx (kompozicija), Schalk (dirigiranje). Večidel svojega življenja je nato preživel v Gor. S posebno vnemo se je posvetil didaktičnemu delu, zlasti violinski tehniki. Na začetku 20. let je poučeval violino na slov. glasbeni š., ki jo je vodil E. Komel (gl. čl.) in ki je delovala v okviru Pevskega in glasbenega društva v Gor. L. je pogosto nastopal kot solist na društvenih koncertih. 1924 je ustanovil simfonični orkester za Società Amici della Musica in vodil njene koncerte v gledališču Verdi in drugod. 1927 je zmagal na natečaju za stalnega dirigenta simf. orkestra v Opatiji. 1930 je bil imenovan za ravn. Mestne glasb. š. v Gor.; na tem mestu je ostal do 1961. 1933 je obnovil gor. simf. orkester, v katerem so nastopali pomembni solisti (Jean in Anj Kubelik, Carlo Vidusso, Alessandro Costantinides idr.). Vodil je tudi komorni orkester. 1940 je postal član Akademije za sodobno glasbo in Državnega sindikata glasbenikov. Trinajst let je bil preds. Mednarodnega tekmovanja zborovskega petja C. A. Seghizzi. L. je bil tudi skladatelj-pedagog. V njegovih violinskih delih je opaziti sledove ital.-dunajske šole. Z njimi se gotovo približuje svojim velikim vzornikom, kakršni so bili O. Ševčik in drugi. A. von Horn meni celo, da je njegovo delo pomembnejše od dela teh velikih violinskih pedagogov. Važna je La tecnica superiore del violino (Ed. Ricordi 2606). Poleg raznih pedagoških del sta pomembni tudi Revisione delle Sonate e Partite per Violino Solo di J. S. Bach in Schizzi su temi popolari. Od 1982 organizira kult. združenje M° Rodolfo Lipizer mednarodno tekmovanje v violini »Premio Rodolfo Lipizer«.

Prim.: Podatki hčere prof. Elene Lipizer; Jelerčič 133; A. Freiherr von Horn, Violinpädagogik in Utopia, Würzburg 1974, passim; Isti, Tips für Geiger, Würzburg 1981, passim; W. L. Freiherrn von Lütgendorf, Frankfurt 1904 (Liuteria, prev. M. Cossar); Enciclopedia Monografica del Friuli-Venezia Giulia III, 2. zv., 2177; Enciclopedia della Musica e dei Musicisti, Ed. Musicale Giuliana.

A. B.

Bratuž, Andrej: Lipizer, Rodolfo (1895–1974). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi921910/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (13. junij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 9. snopič Križnič - Martelanc, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1983.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine