Slovenski biografski leksikon

Žun Anton, pravnik in sociolog, r. 19. febr. 1917 v Lovranu cariniku Lovru in Josipini r. Stiglič, u. 8. jan. 1978 v Kranju. Real. gimn. je obiskoval 1927/8 v Lj. in na Sušaku, kjer je 1935 maturiral. 1935 se je vpisal na Pravno fak. v Lj., 1940 diplomiral in 1941 doktoriral. Odvetn. pripravnik je bil 1941–5 na Reki, od 1942 sodel. v NOB. Po osvob. je bil od 1945 prof. na srednji ekonom. šoli v Lj., od 1951 sodnik okraj. sodišča (od 1955 tudi preds.) v Radovljici in od 1959 okrož. sodišča v Lj., od 1960 svetnik pri GO SZDL Sje. Od 1962 je bil docent, od 1956 izr. in od 1973 redni prof. za občo sociologijo na oddelku za soc. (predstojnik 1964–76) Fil. fak. v Lj. (1966–8 prodekan, 1975–7 prorektor). 1963 se je strok. izpopolnjeval v Gramscijevem inštitutu v Rimu in 1966 na Dunaju. – Z referati se je udeležil strok. srečanj, npr. 1962 kongresa pravnikov Sje v Mrbu (uvodni referat), 1965 simpozija politologov v Lj. (Problemi partije v novejši teoriji ital. komunistov, obj. v: Aktualni problemi polit. znanosti, 1966). – Odlikovanje: 1978 red zaslug za narod s srebr. žarki.

Obj. je ok. 40 člankov: o teoriji države in pravu v NRazgl (1961: Država v socializmu – »država« v komunizmu), Pravniku (1961: O nekaterih problemih sodobne države), o sociologiji prava v Anthroposu (1970: Nekaj misli o predmetu teoretične in empirične raziskave sociologije prava), Sociologiji (Bgd, 1972: Marksizam i sociologija prava) idr. Knjižno je obj. učbenike in priročnike: Pravo (1951; teorija o državi in pravu, ustavno pravo FLRJ), Temelji družbene in drž. ureditve FLRJ (1960), Država (1963, 1965², o funkciji, tipu in obliki države), Družbena ureditev SFRJ I-II (1965–6, 1967²), Struktura in značilnosti jsl družbe (1975), Ekonomska teorija marksizma (1977, z V. Merharjem). Ur. je učbenik Sociologija (1962, 1964²) in slov. izdaje ital. marksistov P. Togliattija: Italijanska pot v socializem (1969), Marksistično pojmovanje politične partije delav. razreda (1975) in Izbrano delo (1976, Ž. k vsem napisal uvod) ter A. Gramscija Izbrana dela (1974, Ž. soprev. in avtor uvoda). Bil je eden izmed pionirjev slov. sociologije. Pomemben je njegov teoret. prispevek k metodologiji proučevanja sociologije, vzgoji novih raziskovalcev na tem področju in učinkoviti organizaciji na odd. za sociologijo. - Prim.: osebni podatki; ULj II-III/1; M. Kerševan, Delo 1977, št. 40; 1978, št. 7 (s sliko); L. Čarni, Anthropos 1977, 323–4; R. Močnik, Dnevnik 1978, št. 10. Buttolo

Buttolo, Franca: Žun, Anton (1917–1978). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi911791/#slovenski-biografski-leksikon (23. oktober 2021). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 15. zv. Zdolšek - Žvanut. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1991.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine