Slovenski biografski leksikon

Žnidarčič Ivan, šolnik, r. 30. dec. 1876 v Gorici krojaču Jožefu in Tereziji r. Gabrjevčič, u. 15. dec. 1960 v Ljubljani. V r. mestu je obiskoval deško vadnico in 1887–94 realko, 1894/5 dva semestra tehn. visoke šole (inženirski odd.) na Dunaju, 1895 se je zaposlil pri drž. kmetijsko-kemičnem preizkuševališču (Landwirtschaftlich chem. Versuchsstation) v Gor. kot risar in fotograf do 1897. Po vojaščini je marca 1899 postal aspirant, nato asistent oz. uslužbenec pri Južni železnici (mdr. v Kirchbichlu), kjer je opravil telegr.–prometni in transportni izpit. Zaradi širjenja ruske socialne literature so ga sept. 1902 odpustili. 1902/3 je štud. na slikarski šoli Heinr. Strehblowa na Dunaju, nato prerisoval mikroskop. preparate za madž. Inspectorat royal pour le développement de l'industrie séricicole v Szegzardu. 1904–7 je obiskoval umetnostno-obrtno šolo (Umprum) v Pragi; izpit za pouk prostor. risanja na nem. in čeških šolah opravil 1914 v Pragi, prof. izpit za geometr. in prostorsko risanje pa 1921 v Zgbu. 1908 je postal risarski asistent in 1910 suplent na višji realki v Gor., hkrati učil tudi na učiteljišču. Od okt. 1918 je učil prostor. in geometr. risanje, opisno geometrijo, oblikoslovje in zgod. plastike na TSŠ v Lj., sept. 1948 upok., a 1950/1 še honor. učil. – Za uspešnost pri pouku je bil 1938 odlikovan z redom sv. Save IV.

Napisal je šol. priročnike: Učbenik za pouk geometr. risanja na obrtnih šolah umetniške smeri (1938, samozal.), Strokoznanstvo za sobno slikarstvo (1940), Strokoznanstvo za pleskarje (1940), Strokoznanstvo za napisno slikarstvo (1940), Kotirana projekcija (1949), Elementarne planimetrijske in tehnične konstrukcije (1950), Linearna perspektiva (1950), Strešne izvedbe (1950). – V slov. umetn. življenje se ni vključil, dasi je veliko slikal, največ v olju; štev. pretežno pokrajinske slike hranijo sorodniki in prijatelji. Rad je tudi fotografiral, zlasti gorske pokrajine (reprod. mdr. v F. Seidl, Kamniške ali Savinjske Alpe, II, 1908). - Prim.: r. matice (ž. urad. sv. Vita in Modesta, Gor.); osebni dokumenti (pri hčerki Darji por. Holz, Lj.); Gabršček II, 466, 467 (Žnidaršič!); Spominska knjiga TSŠ 1883–938, 1938, 143. – Slika: arhiv SBL. N. P.

Gspan-Prašelj, Nada: Žnidarčič, Ivan (1876–1960). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi907196/#slovenski-biografski-leksikon (6. december 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 15. zv. Zdolšek - Žvanut. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1991.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine