Slovenski biografski leksikon

Žličar (Schlitschar) Franc, prevajalec, r. 23. sept. 1839 v Šentjurju pri Celju meščanu Juriju in Uršuli r. Zupanc, u. 4. marca 1867 na Slivnici pri Celju. Gimn. je obiskoval v Celju, 1859–63 štud. bogoslovje v Mrbu, bil 1862 ord. Od 1863 je bil kaplan v Vitanju, Kalobju in Braslovčah, 1. febr. 1867 zaradi bolezni (TBC) upokojen. – V bogoslovju je bil med sodelavci rkp lista Lipica, prve tri letnike (1860–2) urejal (gl. ČZN 1928, 118), zanje še kot kaplan prispeval pesmi in prozo. Lipica je bila po Ž-jevi zaslugi močno nar. in slovensko usmerjena (prvo leto celo rubrika Slavjani). Več spisov je obj. tudi v Drobt. (1861–2), mdr. avtobiogr. Micúla, biogr. J. Skenderbega, nekrolog sošolcu F. Jazbecu, članek o vzgoji. Pomemben je Ž-jev skrajšani prevod znamenite knjige L. Štúra Rozbor o národních písních a pověstech slovanských (Praga 1853), ki je izšel v 3. zv. Geršakove Čitalnice (1866) z nasl. O nar. pesmih in pravljicah slovan. - Prim.: r. matice Šentjur pri Celju (DAS); uslužb. list (ŠkAMrb); Pajkovo gradivo; izv. gimn. Celje 1851–9; P. Ringalt, S 1867, št. 30; M. Munda, ČZN 1928, 116–21; Spomenica ob 70-letnici lavant. bogosl. učilišča v Mrbu, 1929, 13, 31, 32; V. Smolej, SR 1956, 182–8. Lkn.

Lukman, Franc Ksaver: Žličar, Franc (1839–1867). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi905239/#slovenski-biografski-leksikon (2. februar 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 15. zv. Zdolšek - Žvanut. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1991.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine