Slovenski biografski leksikon

Živčič (Schiwtzitsch, Siwtzich) Matija, protestantski pridigar in prevajalec, r. neznano kje (Istra?) in kdaj, u. 29. dec. 1585 na Ravnah na Krasu (Ravno pri Klani?), pok. v Lj. (nagrobni govor imel K. Spindler). Bil je kaplan, nato vikar v Pazinu. 1559 se je opredelil za protestantizem in se 1561 poročil, zato ga je hotel puljski škof pregnati, izvedel pa je to šele 1569 škof M. Barbabianca (ob splošnem preganjanju protestantov). Febr. 1569 je moral Ž. zapustiti Pazin (in svojo hišo ter ženo s sinom Gregorjem), se skrival po Istri in Krasu. 1574 so ga kranjski stanovi nastavili, da bi pridigal na posestvih protestantizmu naklonjenih plemičev, a se ni izkazal. Nekd. reški kapetan Fran Barbo pl. Waxenstein ga je vzel k sebi na Kozljak, po škofovi prepovedi bivanja na področju puljske škofije se je 1579 zatekel na Ravne, še naprej pa skrivoma obiskoval družino v Pazinu. Po več poskusih, da bi ga ujeli, ga je škof 1582 javno obsodil in dal »in effigie« sežgati.

1562 se želji I. Ungnada, da bi prišel za prevajalca v Urach (posredoval župnik H. Lamella), ni odzval, predlagal pa, naj bi istrski duhovniki prihajali na posvet o prev. sv. pisma idr. na Reko, v Pazin ali v Lj. Po posredovanju M. Klombnerja je z duhovnikom Iv. Fabijančićem prev. v hrv. Spangenbergovo Postilo; razen pisnih zagotovil (I. Ungnadu jan. 1563, gl. I. Kostrenčić, Urkundliche Beiträge zur Gesch. d. protest. Literatur … Dunaj 1874, 135–6) ni o tem prev. nič znanega. Po naročilu Š. Konzula, ki je 1562 Ž-a obiskal v Pazinu, naj bi s Fabijančićem pregledala in prev. novozavezna besedila v hrvaščino, o tem sklenili pogodbo (obj. gl. ib. 133–4), Ž. pa je bil pripravljen protest. tiske razpečavati (Ž. v pismu Joštu Gallenbergu 30. jun. 1562, obj. gl. ib. 86). 1580 je podpisal Formulo concordiae, 1581 bil član revizij. komisije za Dalmatinovo Biblijo v Lj. – Sin Gregor je 1571 štud. v Tübingenu (brez imatrikulacije), 1572 v Strasbourgu, podpirali pa so ga kranjski stanovi. 1574 ga je A. Bohorič predlagal za sodelavca na protest. šoli v Lj.

Prim.: Dimitz III, 77, 78, 150; Kidrič, Zgod. 54, 55; Znameniti Hrvati 297; Zssl I, 238, 240; I. Kostrenčić, Urkundl. Beiträge … Dunaj 1874; I. Kukuljević, Glasoviti Hrvati prošlih vjekova, Zgb 1886, 100, 104, 108, 114; T. Elze, Die slov. protestant. Gesangbücher …, Benetke 1884; isti, P. Trubers Briefe, Tübingen 1897; isti, JGGÖ 1900, 191–2; F. Bučar, Povijest hrv. protest. knjiž. … Zgb 1910, 205–8 in pass.; M. Rupel, P. Trubar, 1962, 133, 147; isti, P. Truber …, München 1965, 150, 156, 177, 190. Rajhman

Rajhman, Jože: Živčič, Matija (?–1585). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi903723/#slovenski-biografski-leksikon (4. marec 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 15. zv. Zdolšek - Žvanut. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1991.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine