Slovenski biografski leksikon

Žitko Durjava Sonja, umetnostna zgodovinarka, v Ljubljani r. 1. jun. 1947 uslužbencema Rudolfu Žitku in Bogomiri r. Oblak ter tu živi. 1967–72 je bila poročena z um. zgod. Andrejem Bahovcem-Medvedom, od 1982 z um. zgod. Iztokom Durjavo. V r. mestu je obiskovala gimn. (mat. 1966) in na Fil. fak. štud. umetnostno zgod., primerjalno književnost in nemščino, 1973 dipl. Mag. je opravila 1977 (Slov. kiparstvo ob prelomu stoletja), z dis. Historizem v kiparstvu 19. stoletja na Slov. pa je bila 1990 prom. (revidirana objava 1989; oc. M. Kos, NRazgl 1989, 360–1). Študij. se je izpopolnjevala v Göttingenu (1971), na Dunaju (1974/5) in v Münchnu (1981, 1984 in 1990). Zaposlena je bila 1976–9 kot strok. sodelavka-dokumentalistka na Fil. fak., 1979–84 kot dokumentalistka na Zavodu za izgradnjo Lj. (TOZD Urbanizem Lj. urbanist. zavod), od 1989 je samostojna kulturna delavka – publicistka. Akt. se je udeležila 2. kongr. Zveze društev um. zgodovinarjev SFRJ (Celje 1978).

Raziskuje kiparstvo 19. in zač. 20. stol. na Slov., poleg deleža domačih in tujih akad. kiparjev še zlasti doslej zapostavljeno delovanje podobarskih delavnic. Proučuje tudi evropske, posebej dunajske vplive na naše kiparstvo tistega časa. V dis. je ob slogovni analizi plastike predstavila tudi manj poznana področja, npr. arhitekturno in nagrobno plastiko. Razprave in ocene obj. v ZUZ (1976: Spomeniška in arhitekturna plastika 19. stol. na Slov.; 1985: Prispevek k problematiki slov. kiparstva ob prelomu stoletja), Biltenu Slov. umetnostnozgod. društva (1978: Opombe o nekaterih raziskavah in izbrani literaturi o kiparstvu 19. stol.), NRazgl, Likovnih besedah idr. Sodeluje pri Likovni enc. Jsle in Enc Sje. Več kiparjev in podobarskih mojstrov je predstavila v SBL (zv. 14 in 15), pa tudi drugod, npr. v Sintezi/Ekranu (1986: F. Berneker), Loških razgledih (1987: F. Ks. Zajec), KMD (1989: J. Vurnik st.), Prešernov kol (1990: F. Ks. Zajec). Kot poznavalka nagrobne plastike je s strok. ocenami sodelovala pri spomeniškovarstvenih posegih (npr. Okoliško pokopališče v Celju, Žale v Lj.). Na njeno pobudo je bila 1989 odkrita spominska plošča F. Ks. Zajcu na Karlovški 15 v Lj. – Prim.: osebni podatki. – Slika: arhiv SBL. Resman

Resman, Blaž: Žitko Durjava, Sonja (1947–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi902747/#slovenski-biografski-leksikon (4. december 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 15. zv. Zdolšek - Žvanut. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1991.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine