Slovenski biografski leksikon

Žimbrek Ladislav, pisatelj in prevajalec, r. 21. jan. 1901 v Varaždinu Andreju in Magdaleni r. Šestanj, u. 9. apr. 1972 v Zagrebu. Gimn. je obiskoval v Krapini, Varaždinu in Vukovaru (matura 1920), študiral na Dunaju in v Zgbu, kjer je 1929 diplomiral iz filoz., pedag. in shrv. književnosti. Na vseučilišču v Zgbu je 1923 ustan. marks. klub Galileo Galilei, i. 1. bil sprejet v KPJ. Učil je na gimn. v Karlovcu (1927/8), Kranju (1928/9), Lj. (II. real. 1929/30; III. real. 1930/1), Mrbu (1931/2, tu se 1932 poročil s Frančiško Poljšak) in Zgbu. Od 1941 je sodel. v NOB, 1943 odšel v partizane. Po vojni je bil 1945–6 ur. pri Naklad. zavodu Hrv. v Zgbu, potem direktor drame in tajnik gledališča A. Cesarec v Varaždinu, ponovno v Zgbu ur. v založbi Zora, nazadnje tajnik redakcije in tehn. ur. srednješol. glasila Polet (Zgb 1953/4–1962/3).

Od 1919 je pisal drame, pesmi, eseje, razmišljanja in reportaže. Samost. je obj. dramo Noćna posjeta (Zgb 1919), pesn. zbirko Svjetla (Zgb 1925) in eseje Razgovori o književnosti (Zgb 1934). Ur. je Književne horizonte (Zgb 1934–8), sicer sodel. pri razl. jsl listih, mdr. tudi s poročili o slov. literaturi, npr. o: F. Prešernu (Novosti, Zgb 1929, št. 58), B. Kreftu (Hrvatska revija, Zgb 1930; Novosti 1932, št. 177; Književni horizonti 1936, ob premieri Celjskih grofov v Zgbu), J. Lavrinu (Novosti 1930, št. 258), I. Preglju, F. Vebru (Glasnik Jsl prof. društva, Bgd 1930/1; pri Vebru je Ž. 1931 prijavil disertacijo Psihologija umetn. ustvarjanja), M. Jarcu, A. Ocvirku, J. Pogačniku, T. Seliškarju, A. Vodniku (vse v čl. Suvremena slov. lirika, Hrv. revija 1931), S. Kosovelu (ib.; Novosti 1932, št. 200). Po vojni je največ pisal o življenju in delu A. Cesarca, ur. mdr. njeg. Izabrana djela I–XII (Zgb 1946–64) in Izabrane pjesme (Zgb 1961).

Veliko je prevajal slov. prozo, npr.: I. Cankar, Izabrane novele (Zgb 1946, skupaj s S. Tomašićem), Jakob Ruda (Zgb 1946), Odabrani tekstovi (Zgb 1954), Istina i ljubav (Zgb 1960, z drugimi, več ponatisov), Pripovjetke (Sarajevo 1970, z M. Idrizovićem); J. Jurčič, Susjedov sin (Zgb 1951); C. Kosmač, Sreća i kruh (Zgb 1951, s H. Petrisom); Prežihov Voranc–L. Kuhar, Gosposvetsko polje (Zgb 1951); J. Kozak, Maske (Zgb 1952, s H. Petrisom in Ć. Čulićem). O prevajanju je tudi pisal, npr. O prevođenju sa slov. jezika (Republika, Zgb, 1951, 181–4).

Prim.: EJ; Bibl JLZ; Moder, SLNP; J 1931, št. 204 (s sliko); Suvremeni pisci Jsle, Zgb 1966 (s sliko); Vjesnik, Zgb 1972, št. 9033. Lc.

Lisac, Ljubomir Andrej: Žimbrek, Ladislav (1901–1972). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi902152/#slovenski-biografski-leksikon (2. februar 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 15. zv. Zdolšek - Žvanut. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1991.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine