Slovenski biografski leksikon

Žajdela (Zajdela) France, kancerolog, r. 28. dec. 1920 v Ljubljani, živi v Parizu; brat Antona (gl. čl.). V r. kraju je obiskoval I. realno gimn. (1931–9), medicino štud. v Lj., Padovi in Zgbu ter bil 1944 prom. Konec vojne in prvi povojni leti je preživel v Italiji (Trst, Padova, Milano), kjer se je preživljal z drobnimi preprodajami, 1947 mu je uspelo priti v Pariz in je bil delavec v tovarni Citroën. Ko je prišel v stik z znanim radiologom prof. A. Lacassagnejem, za katerega mu je dal zgb prof. J. Körbler priporočilno pismo, ga je ta zaposlil kot asistenta in šefa svojega laboratorija na Inst. Curie v Orsayu. Tu je od 1963 vodja odd. za raziskovanje raka. – Je član štev. strok.–znanstv. društev, centralnih drž. komisij, franc. delegacije pri stalni komisiji OZN o nevarnostih radioaktivnih snovi v okolju, komisije pri svetovni zdravstveni organizaciji, narodnega vodstva franc. lige proti raku in mnogih drugih. – Priznanja: Chevalier du Mérite National (1963), Officier du Mérite National (1979) idr. Prejel je tudi štev. nagrade, mdr. pred 1970 najpomembnejšo nagrado za raziskovanje raka Prix Essec (1959) in nagrado za odkritje novega načina raziskovanja telesnih celic Prix Découverte (1963), več nagrad franc. akademije medicine in franc. akademije znanosti. – Udeležuje se mnogih kongresov in simpozijev, jih tudi organizira in vodi, veliko predava na univerzah po svetu, na podipl. študiju ima vsakoletna predavanja.

Za študij medicine se je odločil, da bi lahko raziskoval v laboratoriju. Kot študent v Lj. je delal nekaj časa pri A. Seliškarju in J. Cholewu, v Zgbu pri J. Körblerju, v Franciji pri A. Lacassagneju, pri katerem je resno začel svojo raziskovalno pot, se specializiral v karcinogenezi in postal eden najpomembnejših raziskovalcev raka v Franciji. Življenje je posvetil eksperimentalni kancerologiji, predvsem raziskavam biologije rakaste celice. S sodelavci raziskuje reakcije celice na fizikalne in kemične dražljaje, zlasti reakcije na celična jedra. Osrednja smer njegovega raziskovanja je molekularni mehanizem kancerizacije s kemičnimi snovmi, glavna metoda pa molekularna biologija nukleinskih kislin v zvezi z optično in elektronsko citokemijo in eksperimentiranje na dedno homogenih rasah miši in podgan, za katerih vzgojitev je potreboval več kot 20 let.

Napisal je, sam ali s soavtorji, nad 150 razprav o vplivu različnih fiz. in kem. snovi na nastanek raka, o delovanju različnih kancerogenih snovi na celice, o vplivu spolnih hormonov na nastanek in razvoj raka. Objavlja v štev. časopisih, mdr.: C R Soc Biol (1947: Recherche de l'activité cancérigène de quelques nouveaux composés polycycliques azotés; 1956: Etude volumétrique des nucléoles des noyaux hépatiques chez la souris au cours du jeûne protéique; 1961: Inégale efficacité du 4–nitroquinoleine–N–oxyde dans la production d'epithélioma de la peau chez deux lignées différentes de souris), C R Acad Sci (1957: Sur l'activité cancérogène du 3, 4, 9, 10 dibenzopyrène et de quelquesuns de ses dérivés; 1958: Relation entre structure moléculaire et activité cancérogène dans trois séries d'hydrocarbures aromatiques hexacycliques, Etude de l'élimination de dérivés cancérogènes de benzacridines angulaires, marqués par du radiocarbone; 1960: Activité cancérogène d'hydrocarbures polycicliques dérivés du naphtacène, Isolement et propriétés oxydo–phosphorylantes des sarcosomes d'utérus de porc; 1964: Sur la culture organotypique d'une nouvelle tumeur de rat in vitro, Résultats préliminaires sur la culture organotypique in vitro d'un seul clone cellulaire isolé à partir d'une tumeur à croissance ascitique; 1968: Nouvelle étude de l'influence exercée, par la nature et le nombre des substituants, sur l'activité cancérogène des benzacridines angulaires; 1970: Activité sarcomogène chez deux nouveaux types d'hétérocycles: les benzocarbolines et les thiénopyridocarbazoles; 1971: Sur les propriétés cancérogènes du 5–oxo–5–H–benzo(e)isochroméno(4, 3b)indole et de ses dérivés et analogues: relations entre structure et activité; 1972: Sur la ribonucleotide–réductase d'une tumeur mammifère (rat) (hépatome de Zajdela): stéréospécificité de la réduction), Bull Cancer (1957: Quelques expériences préliminaires sur le mécanisme de la cancerisation par matières plastiques; 1963: Absence d'activité cancérogène chez les hydrocarbures aromatiques acétiléniques fortement conjugués; 1966: Production de sarcomes sous–cutanés chez le rat au moyen de membranes cellulosiques de porosité connue), Cancer Res (1959: Low-temperature spectrographic study of the cytochromes in various rat and mouse tumors; 1980: Carcinogenicity of chloroethylene oxide, an ultimate reactive metabolite of vinyl chloride, and bis (chloromethylene) ether after subcutaneous administration and initiation – promotion experiments in mice), Nature (London, 1961: A new family of potent carcinogens – benzopyridocarbazoles; 1966: Carcinogenic activity in situ of further steroid compounds), Nouv Rev Fr Hematol (1966: Confrontations cytologiques: la différenciation des cellules leucémiques), Science (1967: 5–oxo–5H–benzo(e)isochromeno (4, 3b)indol a new type of highly sarcomogenic lactone), Carcinogenesis (1981: 5-methoxypsoralen, the melanogenic additive in sun–tan preparations is tumorigenic in mice exposed to 365 nm UV radiation; 1984: DNA-protein crosslinks induced by exposure of cultured mouse fibroblasts to dibenzo(a,e)fluoranthene and its bay and pseudo-bay region dihydrodiols; 1987: Marked differences between mutagenicity in Salmonella and tumour-initiating activities of dibenzo(a,e)fluoranthene proximate metabolites; initiation inhibiting activity of norharman), Cancer Lett (1985: Sexual differences in the expression of gamma-glutamyl transpeptidase during 5,9–dimethyldibenzo (c, g) carbazole-induced hepatocarcinogenesis in mice; 1987: Formation and persistence of DNA-protein crosslinks induced in mouse fibroblasts by dibenzo(a,e)fluoranthene, and modulation by stimulators and inhibitors of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) metabolism. – Za Enc Médico Chirurgicale (Pariz 1983) je napisal obsežno razpravo Cancérologie expérimentale.

Prim: osebni podatki (z bibl); Ognjišče 1982, št. 1 (s sliko); Delo 1984, št. 151 (s sliko); Družina 1987, št. 26/7 (s sliko); Who's who in France, Pariz 1987/8. – Slika: arhiv SBL. Bögel

Bögel, Metka: Žajdela, France (1920–2008). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi892038/#slovenski-biografski-leksikon (13. april 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 15. zv. Zdolšek - Žvanut. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1991.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine