Slovenski biografski leksikon

Žajdela (Zajdela) Anton, patolog, r. 28. apr. 1924 v Ljubljani svetniku policijske uprave Francu in Rozi r. Stary, živi v Parizu; brat Franca (gl. čl.). Real. gimn. je obiskoval v v Lj. (mat. 1943), medicino štud. v Parizu do 1952 in bil 1953 prom. z dis. Contribution à l'étude de cylindrome mammaire. Od 1954 je zaposlen v bolnici Instituta Curie: asistent za anatomsko patologijo in prvi asistent za klinično citopatologijo, od 1966 šef odd. za klinično citopatologijo, 1983 je bil izvoljen za člana upravnega sveta (kuratorija), 1985 bil poddirektor Instituta Curie, od 1986 pa je direktor sektorja za biologijo ter tkivno in celično patologijo bolnice Instituta Curie. Je tudi koordinator v sektorju za radiosenzibilnost rakastih celic. – 1986 je prejel Prix de la Ligue Nationale contre le cancer.

Ukvarja se predvsem z anatomsko in citopatološko diagnozo tumorjev. Uvedel je nov način punktatov za merjenje hormonalnih receptorjev s pomočjo finih igel za punktiranje, uvoženih iz ZDA, ki pa jih je sam močno izboljšal. S tem je prispeval k modernizaciji in originalnosti tehnike celične punkcije, hkrati pa tudi k ekonomičnosti, saj uporaba ekstremno tankih igel omogoča preiskavo brez hospitalizacije pacienta. Ž. tudi redno poučuje klinično patologijo, zlasti diagnozo punktatov tumorjev različnih organov (dojke, limfne žleze, koža, oči, notranji organi), tako v Parizu kot tudi na med. fak. v Strasbourgu ter na inšt. za anatom. patologijo med. fak. v Trstu in Rimu. Pripomogel je, da je Inst. Curie postal franc. center za proučevanje klinične citologije (predvsem pri raku dojke).

Sam ali s sodelavci je obj. štev. razprave mdr. v: Arch Anat Cytol Pathol (1963: Valeur et intérêt du diagnostic cytologique dans les tumeurs du sein par ponction. Etude de 600 cas confrontés cytologiquement et histologiquement), Bull Cancer (1975: Aspect cytologique de quelques variétés particulières d'epithéliomas mammaires, Cytologie de quelques tumeurs bénignes rares du sein; 1976: Valeur du diagnostic cytologique des adénopathies par ponction aspiration; 1979: Valeur et intérêt de la ponction cytologique dans la surveillance des cancers mammaires irradiés; 1982: Ponction aspiration à l'aiguille fine et dosage des récepteurs d'oestrogènes dans le cancer du sein), Cancer (1975: The value of aspiration cytology in the diagnosis of breast cancer: experience at the Fondation Curie; 1985: Comparison between the nuclear diameters of primary and metastatic breast cancer cells obtained by cytologic aspiration; 1987: Cytological diagnosis by fine needle sampling without aspiration), Acta Cytol J (1979: The relation of prognosis to the nuclear diameter of breast cancer cells obtained by cytologic aspiration), Acta Cytol (1985: Progesterone–receptor assay in fine needle aspirates of breast tumors), Diagnostic Cytopathology (1986: Cytologic diagnosis of orbital and periorbital palpable tumors using fine–needle sampling without aspiration), Cancer Res (1986: Enzyme immunoassay of estrogen receptors in fine needle aspirates of breast tumors), Eur J Cancer Clin Oncol (1987: Estrogen and progestin receptor assay in fine needle aspirates of breast cancer: methodological aspects). Za Enc médico–chirurgicale (Pariz 1983) je napisal razpravo La cytologie dans le diagnostic des cancers de la thyroide. Prispeval je tudi poglavja v več knjig: New frontiers in mammary pathology, New York–London 1981 (Aspiration cytology and cyto–prognosis of breast lesions, z M. A. de Maublanc), Evaluation des moyens de diagnostic du cancer du sein, Versailles 1981 (Actualités de la cytologie mammaire par ponction aspiration, z M. A. de Maublanc), Die Erkrankungen der weiblichen Brustdrüse, Stuttgart–New York 1981 (Indikationen, Technik und Ergebnisse der Zytopunktion), Formation medicale continue en senologie, Montpellier 1984 (La cytoponction et la fiabilité du diagnostic cytologique dans les tumeurs mammaires), Traitements conservateurs du cancer du sein, Montpellier 1984 (Valeur et intérêt de la ponction cytologique dans la surveillance des cancers mammaires irradiés), Breast cancer diagnosis and treatment, Rim 1986 (Cytology by fine needle aspiration).

Prim: osebni podatki (z bibl). – Slika: arhiv SBL. Bögel

Bögel, Metka: Žajdela, Anton (1924–2013). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi891883/#slovenski-biografski-leksikon (19. maj 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 15. zv. Zdolšek - Žvanut. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1991.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine