Slovenski biografski leksikon

Zupančič Jakob, šolnik, r. 11. jul. 1871 na Selih pri Šmarju kmetu Francu in Mariji r. Prušnik, u. 20. avg. 1939 v Ljubljani. Klas. gimn. je 1882–91 obiskoval v Lj., štud. 1891–6 matem. in fiziko na Dunaju in 1897 opravil usposoblj. izpit iz obeh predmetov. Od 1896 je učil na gimn. v Kranju, 1898 prišel na klas. gimn. v Lj. (zadnji 2 leti bil ravnateljev pomočnik), 1901–3 učil tudi računstvo in knjigovodstvo na TSŠ; 1903/4 bil na gimn. v Nov. mestu, od maja 1905 v Gor., kjer je postal 1913 začasni vodja višje real. gimn. 1. svet. vojna ga je pregnala v Lj., 1915–8 je učil na realki, avg. 1918 je vnovič prevzel vodstvo gimn. v Gor. Po ital. zasedbi se je kratko vrnil v Lj., sept. 1919 postal ravnatelj realne gimn. v Mrbu. Po upok. 1932 je živel v Lj. – Odlikovanje: red sv. Save IV.

Bil je dober in zelo razgledan pedagog. Po smrti kolega B. Matka je prir. in dopolnil njegove rkp učbenikov: Aritmetika in algebra za 6.–8. gimn. r. (1910), Aritmetika in algebra za višje r. realke (1910) in Geometrija za višje r. realk (1910), pisal članke v šol. izv. goriške (npr. 1909/10: Poskušnje pri računih) in mrb realne gimn., npr. o zgod. slednje (1919/20), ocenil učbenika J. Mazija (LZ 1910, 1911). Zanimal se je za letalstvo, napisal kratko zgod. V zračnih višinah (DS 1902) ter prvo slov. knjigo s tega področja Črtice o zrakoplovstvu in aviatiki (1911). V njej kratko obravnava teorijo in prakso letenja z baloni in letali, omenja slov. pionirje A. Kjudra, I. Renčlja, E. Rusjana, Iv. Vidmarja in V. M. Živica (gl. čl.). Knjiga je tudi tehten prispevek k slov. terminologiji.

Obsežno je bilo Z-evo praktično znanje v botaniki. Z Alf. Pavlinom je hodil na izlete, mu pomagal nabirati in določati rastline. Temeljitost na tem področju kaže npr. ocena Slov.-lat.-nem. rastlinskega imenika A. Benkoviča (LZ 1923) in brošura Mestni parki v Mariboru. Imenik in kratek opis dreves in grmov (1927). Kot vnet planinec je prehodil vse slov. gore, se posvečal SPD, v Gor. je bil načelnik podružnice od ustan. 1911 do odhoda, v Mrbu se je takoj vključil v novoustan. podružnico in bil od 1921 v odboru vsestransko delaven, 1909–11 pisal v PV. – Psevd.: I. Z., J. Z-č. - Prim.: r. matice ž. Šmarje-Sap (ŠkALj); Gabršček II; izv. realne gimn. v Mrbu 1931/2, 3; ob smrti 1939: J št. 194 (s sliko); J. Tominšek, PV 311–2 (s sliko); S št. 190; SN št. 188; – Kol CMD 1940, 37 (s sliko); J. Šedivý, ČZN 1967, 126; S. Sitar, Slovenci in letalstvo I, 1985, 219–21, 402. N. P. + Sitar

Gspan-Prašelj, N., Sitar, S.: Zupančič, Jakob (1871–1939). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi884684/#slovenski-biografski-leksikon (25. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 15. zv. Zdolšek - Žvanut. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1991.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine