Slovenski biografski leksikon

Zornik Klavdij Ivan, slikar, r. 30. okt. 1910 v Kopru jetniškemu pazniku Ivanu in Frančiški r. Žagar, živi v Ljubljani. 1914 se je družina preselila v Sjo. V Mrbu je Z. obiskoval učiteljišče (prof. risanja A. Gvajc) in 1933 maturiral, 1934–8 štud. na Umetn. akad. v Zgbu (prof. Lj. Babić). 1940 je nastopil službo prof. risanja na deški meščan. šoli v Mrbu. 1941 so ga Nemci izgnali v Mrkonjić Grad (BiH), odtod prebežal v Varaždin, tam 1942 učil risanje na realni gimn. do prisilne mobiliz. v vojsko Nezav. drž. Hrv., a je še pred kapitul. Italije pobegnil v partizane. Dodelili so ga kult. prosv. oddelkom: v štab III. prolet. brigade (ilustr. brigadni list, portretiral, risal plakate, stenske kompozicije z motiviko NOB), štab I. divizije (poletje–jesen 1944) in štab I. armade (do jul. 1945), kjer je vodil slikarsko, fotogr., glasbeno in kino sekcijo, zbiral fotodokumentacijo (nekaj tega v Vojnem muzeju v Bgdu in Muzeju ljudske revol. v Lj.). Po odpustitvi je 1948–59 učil risanje na gimn. v Lj. (Bežigrad, Moste), ob delu štud. sodobne metode pouka risanja in lik. teorije, oboje posredoval na štev. predavanjih učiteljem. Od 1957 je honor. učil na AUU, 1959 tu izvoljen za docenta metodike lik. pouka in teorije, 1965 za izr., 1972 pa za rednega prof., 1975 upok. 1973–5 je bil rektor AUU, 1965–75 član republ. komisije za prof. strok. izpite. – Odlikovanja: 1949 red zaslug za narod III; 1975 red dela z rdečo zastavo; 1986 Ažbetovo priznanje.

Z-ovo slikanje je blizu ekspresionizmu, nosilec izraza je pri njem barva. Dela v olju na les ali platno, pretežno pokrajine, motive iz kmečkega okolja, tihožitja in portrete, mdr. Deček (prvotno Pri jedi, ok. 1938), Tulipani (1939), Kadilec (avtoportret, 1940), Peter Klepec, Jutro, Stara tovarna (vse 1952), Nevihta, Pustne šeme (1953), Sončnice, Perunike, Kokoš, Krompir, Vasovalec, Nedelja (vse 1954), Mati (1955), Tihožitje (1957), Maske, Martin Krpan, Begunci idr.

V mrb dobi se je družil z L. Šušmeljem in T. Primožičem, z njima idr. v klubu Brazda 1939 tudi prvič razstavljal, nato še skupinsko v Mrbu (1940, 1954, 1970, 1980), Lj. (1940, 1955, 1958, 1961), Celju (1964), Dubrovniku (1956), Bgdu (1962, 1969), na tujem pa v Lyonu (1954), Bernu (1955), Aleksandriji (1955), Beljaku (1958), Charleroiu (1958). Samostojno je razstavljal 1953 v MaG v Lj. (gl. SPor 1953, št. 162). – Ob pedag. delu so nastala skripta (izd. AUU): Likovni pouk in metodika lik. pouka (1966, cikl.), Pouk risanja (1966, cikl.), Likovna umetnost (Teorija …) I (1968), II (1969). Napisal je nekaj člankov ter souredil Jubilejni almanah ALU 1945–75. – Z-ova dela so v ModG v Lj., Umetn. gal. v Mrbu in Muzeju savrem. umetn. v Bgdu.

Brat Aristid (r. 24. febr. 1913 v Kopru, u. 9. jul. 1985 v Velenju, pok. v Lj.) je bil učitelj tehn. pouka, pretežno v Prekmurju, kjer je po 1945 tudi sodeloval pri obnovitvi šolstva. Četudi talentiran, se ni mogel posvetiti slikarstvu, zlasti rednemu šolanju ne. V času brezposelnosti (1935–8) se je vzdrževal s slikanjem kulis (bil vnet igralec in vodil lutkovno sekcijo). Med okupacijo je bil interniran v nem. taboriščih. Pravi slikarski zagon je dobil po prihodu v Velenje (1966), kjer je učil na gimn. in se vključil v Klub lik. ustvarjalcev Šaleške doline. Z njim je nastopil na razstavah v Velenju in Šoštanju, sodel. na razst. Združenja lik. skupin Sje (Lj. 1977, Brežice 1979). Samostojno je razst. v Velenju (1970, 1979, katalog), Šmartnem ob Paki (1971, 1973), Celju (1971) in Šoštanju (1979).

Prim.: r. matice (matični urad Koper); ELU IV; ULj III/2; I. Stopar, LdP-Borba 1953, št. 192; Umetn. zbornik 1943, 263; Avtoportret na Slov., 1958, 111, 147; F. Šijanec, Sod. slov. lik. um. 1961, 250; H. Vollmer, Allgem. Lexikon d. bild. Künstler …, Leipzig V, 1961; J. Čopič, Likovna revija 1962, št. 4/5, 105–6 (z reprod.); V. Visočnik, Borec 1970, 1011–4; Novejša umetnost v svzh Sji, 1970, 29, 35, 84–5, pril. 24; Likovno življenje med vojnama v Mrbu, 1984/5, 41, 109; Dnevnik 1986, št. 326 (s sliko). – Za Aristida: Delo 1979, št. 108 (s sliko); Večer 1979, št. 113 (s sliko); V. Šmajs, ib. 1985, št. 163 (s sliko). Brj.

Brecelj, Marijan: Zornik, Klavdij Ivan (1910–2009). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi877909/#slovenski-biografski-leksikon (22. februar 2019). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 15. zv. Zdolšek - Žvanut. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1991.

Komentiraj posredujte nam vaš komentar ali predlog za izboljšavo vsebine