Slovenski biografski leksikon

Zore Slavko, politični delavec in diplomat, r. 10. jan. 1910 v Trstu nižjemu uradniku Alojziju in Leopoldini r. Sever, u. 7. nov. 1977 v Ljubljani. Osn. šolo je obiskoval v Zagorju ob Savi (družina se je preselila 1914), II. drž. realno gimn. 1922–30 (matura) v Lj. Študiral je pravo 1930–5 (diploma) na Univ. v Lj., tu doktoriral 1936. Do 1929 je bil član Sokola, od 1934 liber. dij. društva Jadran, sodel. v športnih društvih. Služboval je pri Upravi dravske banovine v Lj.: od 1935 pravni referent inšpekcije dela, od 1937 izseljenski referent, 1938–41 polit. upravni pripravnik. Ob okupaciji 1941 se je aktivno vključil v NOB (ileg. ime Griša), bil aktivist OF (sekretar IO OF banovin. uslužbencev Sje), od avg. deloval v VOS Lj.; marca 1942 postal član KP. Nov. 1942 so ga Italijani aretirali, zaprli v Lj. in spomladi 1943 internirali v It. (Visco). Po kapitulaciji It. sept. 1943 se je v Brdih priključil NOV. Bil je komisar Briškega odreda, potem I. soške brigade, od dec. 1943 pomočnik šefa obveščevalne službe IX. korpusa. Febr. 1944 je bil poklican v GŠ NOV Sje in imenovan za namestnika šefa civilne obvešč. službe Sje, od apr. 1944 je bil šef odd. za zaščito naroda (OZNA). Od apr. 1945 je bil svetnik v jsl veleposlaništvu v Washingtonu (ZDA), 1950–1 pomočnik ministra za zunanjo trgovino, 1951–8 načelnik polit. odd. v sekretariatu za zunanje zadeve, potem izredni veleposlanik FLRJ na Finskem, v Siriji in Jordaniji. Po vrnitvi v Sjo je bil 1958–9 pomočnik sekretarja izv. sveta Skupščine Sje, 1959–63 republiški javni tožilec. Hkrati je opravljal še štev. dolžnosti v razl. odborih in komisijah, npr. v SZDL, CK ZKS, Društvu SRS za OZN (od 1963 predsednik: prim. njeg. čl. Dejavnost društva OZN v Sji, NRazgl 1964, 184); po njem se imenujejo nagrade tega društva za študentske naloge o delovanju OZN. – Prejel je partizan. spomenico 1941 in odlikovanja: 1945 red partiz. zvezde s puškami, 1947 zaslug za narod s srebr. žarki, 1950 bratstva in enotnosti z zlatim vencem, 1963 dela z rdečo zastavo, 1970 republike s srebr. vencem in 1974 zvezno plaketo varnosti. Kot diplomat je prejel red viteza Velikega leva rep. Finske in zaslug za državo rep. Sirije (I. reda). - Prim.: podatki sekretariata za kadrovska vprašanja (arhiv Skupščine SRS); Delo 1970, št. 8 (s sliko); Ko je ko u Jsli, Bgd 1970; nekrologa 1977: NRazgl 607 (S. Peterin), Delo št. 265 (I. Svetina, s sliko). Gombač

Gombač, Metka: Zore, Slavko (1910–1977). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi875318/#slovenski-biografski-leksikon (23. oktober 2021). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 15. zv. Zdolšek - Žvanut. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1991.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine