Slovenski biografski leksikon

Zlobec Pavel (Paolo), astronom, v Trstu r. 28. dec. 1939 delavcu Antonu in Emiliji r. Kalc ter tu živi. V r. mestu je obiskoval slov. klas. gimn. (1953–5) in slov. klas. licej (1955–8), štud. fiziko (1958–64) in bil 1965 prom. z dis. Elektronski ojačevalci hitrih signalov. 1965–7 je bil prof. na srednji in višji šoli v Trstu, od 1967 je astronom na tržaškem astron. observatoriju. – Je član Mednar. astron. zveze (IAU), Evrop. združenja fizikov (EPS), Komiteja evrop. radioastronomov Sonca (CESRA) in Ital. astron. združenja (SAIt).

Dela v skupini za proučevanje Sonca, sodeluje z raziskovalci iz štev. držav, mdr. tudi z astronomi observatorija na Hvaru. Posveča se predvsem radioastronomiji Sonca. Raziskuje zlasti polarizacijo radijskih signalov s Sonca pri različnih stopnjah Sončeve aktivnosti. Polarizacija prinaša dragocene informacije o izvoru signalov in o plasteh, skozi katere gredo signali, preden dosežejo Zemljo.

Izsledke obj. (večinoma s soavtorji) v astron. revijah, npr.: Pubblicazioni dell' Osservatorio astronomico di Trieste (1967: Osservazioni ottiche e radio di un centro di attività solare durante l'eclisse parziale del 20 maggio 1966; 1972: Polarization of type I bursts; 1973: Drift and polarization behaviour in partially polarized type I bursts; 1976: A computer-controlled system for acquisition and elaboration of solar radio data; 1979: Noise storm continuum definition; its relation to type IV events; 1980: Flare characteristics and type III bursts: a statistical approach; 1983: Propagation effects in noise storm emission from polarization behaviour, Energetics and interplanetary effects of the August 14 and 18, 1979 solar flares; 1984: Noise storm association to non-radio phenomena), Solar physics (Dordrecht, 1975: Intermediate polarization of type I bursts; 1977: Noise storms and particular photospheric magnetic structures; 1980: An analysis of type III burst occurrence in spotless regions; 1984: Solar noise storms coordinated observations May 16–24, 1981; 1986: The characteristics of type IV associated spikes at metric wavelengths, Exponential decay and exciter profile of fast pulses in type IV events, Behaviour of the polarization at dm – m wavelengths during the evolution of five two ribbon flares), Astronomy and astrophysics (Berlin, 1978: Correlation between drift rate and polarization in solar type III radio bursts; 1979: The evolution of polarization in type U solar radio bursts; 1981: Simultaneous calibration of solar radio instruments from decimetre to decametre wavelengths; 1982: Fine structure near the starting frequency of solar type III radio bursts; 1986: A test for large-angle radio scattering in the solar corona), Memorie dela Società astronomica italiana (Trst), idr. – Poljudne članke iz astronomije obj. v KGMD od 1977.

Aktivno se udeležuje kongresov (referati obj. v kongr. publikacijah), jih tudi organizira, tako je v okviru CESRA organiziral v Devinu pri Trstu Mednar. srečanje astronomov, ki je bilo posvečeno še malo znanemu pojavu šumnih neviht (1982) in radijskemu sevanju Sonca ob nastanku in razvoju bliščev (1985). - Prim.: osebni podatki (z bibl). – Slika: arhiv SBL. Ranzinger

Ranzinger, Pavla: Zlobec, Pavel (1939–2019). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi870770/#slovenski-biografski-leksikon (25. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 15. zv. Zdolšek - Žvanut. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1991.

Primorski slovenski biografski leksikon

ZLOBEC Pavel, astronom, r. 28. dec. 1939 v Trstu. Oče Anton, trgovski pomočnik, mati Emilija Kale, gospodinja. Osn. š. je končal v Trstu (ul. sv. Frančiška), niž. sred. š. pri Sv. Jakobu (Trst). Maturiral je na klas. lic. (Trst) 1958. Diplomiral na U v Trstu 1965 z disertacijo o Hitrih elektronskih ojačevalcih. V š. l. 1965–67 je poučeval kot pov. prof. matematiko in prirodoslovje na sred. š. S. Kosovela na Proseku in I. Cankarja pri Sv. Jakobu, istočasno pa matem. na Znanst. lic. F. Prešerna v Trstu. V tem času je napisal več predavanj iz fizike za rubriko Radio za šole – Radio Trst A. Nato je bil pov. astronom na Tržaškem astronomskem observatoriju. Na vsedrž. natečaju za astronome je dosegel prvo mesto in s 1. febr. 1969 je bil imenovan v stalež na Tržaškem observatoriju, kjer načeluje skupini za astrofiziko Sonca. Njegovo znanstveno področje je predvsem fizika sončne korone. Dal je pobudo za nov radioteleskop za raziskovanje Sonca na frekvencah med 1. in 3. GHz. Nabavo tega instrumenta je denarno podprl tudi Vsedrž. znanstveni raziskovalni center (Centro Nazionale Ricerche) kot projekt, ki je pomemben v vsedrž. merilu. 1982 je organiziral za Združenje evrop. astronomov za proučevanje Sonca (Committee of European Solar Radio Astronoms) delovno srečanje Solar Radio Storms v Devinskem gradu. V sodelovanju s prof. G. Dulkom (U v Bouderju, Colorado) je v letih 1987 in 1988 uporabil VLA (največji sistem radioteleskopov na svetu) za opazovanje aktivnosti sončne korone. 1971 je prejel študijsko štipendijo CNR za sodelovanje na področju radioastronomije Sonca na Astronomskem observatoriju v Utrechtu. 1976 in 1980 je prejel povabilo za daljše sodelovanje na Federalni politehnični šoli v Zürichu (ETH), a 1987 na tehnološki U v Helsinkih. 1988 je bil imenovan v komisijo za podelitev doktorata iz fizike Sonca na U v Zgbu. 1990 so ga povabili k sodelovanju na Observatorij v Meudonu (Pariz) in 1991 na inštitut IZMIRAN (Troick pri Moskvi) – Član je Mednar. astronomske zveze (IAU), član Evrop. zveze fizikov (EPS) in član znanstv. organizacijskega odbora CESRA. Dijakom višjih sred. šol je večkrat predaval o astronomiji, prav tako je imel poljudna predavanja o tej stroki po raznih kult. društvih na Tržaškem. Za Koledarje GMD je napisal 12 člankov o astronomski vedi in njenih problemih: Infrardeča svetloba v astronomiji; Viking 1 in 2 na Marsu ; Nevidno vesolje; Radioastronomija; Tudi Uran ima kolobarje; Iz življenja zvezd; Proučevanje sončnega sestava s pomočjo umetnih satelitov; Saturn - od blizu; Venera; Vrača se Halleyev komet; Halleyev komet je šel mimo nas; Povečanje sončne aktivnosti: višek XXII. cikla idr. V knjigi Il palazzo della borsa vecchia a Trieste, 1800–1980, Arte e storia (LINT) je sodeloval s člankom o meridiani, ki je vgrajena v tlak vhodne dvorane palače na Borznem trgu. Pri založbi Edit. Libr. je 1990 izdal poljudno znanstveno knjigo Radioastronomia: vedere l'invisibile. Poleg tega je napisal okrog 60 znanstv. razprav; mnoge izmed njih so bile objavljene v mednar. znanst. revijah, kot so Astronomy and Astrophysics, Solar Physics in Memorie della Società Astronomica Italiana. Najpomembnejše med njimi so: Intermediate polarization of type I bursts (Solar Physics 43, 453, 1975); Noise storm and particular photospheric magnetic structure (Solar Physics 53, 497, 1977); Correlation between drift rate and polarization in solar type III radio bursts (Astronomy and Astrophysics 63, 137, 1978); The evolution of polarization in type U solar radio bursts (Astronomy and Astrophysics 79, 216, 1979); An analysis of type III bursts occurence in spotless region (Solar Physics 65, 387, 1980); Fine structure near the starting frequency of solar type III radio bursts (Astronomy and Astrophysics 109, 305, 1982); Solar noise storms coordinated observations: May 16–24, 1981 (Solar Physics 92, 375, 1984); The characteristics of type IV associated spikes at metric wavelengths (Solar physics 104, 111, 1986); Exponential decay and exciter profile of fast pulses in type IV events (Solar Physios 104, 51, 1986); Spotless flares and the associated radio continuum emission (Solar Physics 111, 103, 1987); Analysis of the polarization of pulsating structures at metric wavelengths (Solar Physics 114, 375, 1987); The role of the magnetic field intensity and geometry in the type III bursts generation (Solar Physics 130, 31, 1990); VLA and Trieste observations of type I storms, type IV and pulsations (Solar Physics 130, 131, 1990); Polarization and emission mode of solar radio spikes (Astronomy and Astrophysics 245, 239, 1991). Član je tudi različnih mednar. komisij za astrofiziko.

Prim.: Osebni podatki (avgusta 1991); Arhiv OZE pri NŠK-Trst.

Ropet

Petaros, Robert: Zlobec, Pavel (1939–2019). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi870770/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (25. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 18. snopič Tič-Žvanut in Dodatek A - B, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1992.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine