Slovenski biografski leksikon

Zemljak Jože, politik in diplomat, v Ljubljani r. 15. nov. 1908 finančnemu kontrolorju Josipu in Ivani r. Kebe ter u. 28. jan. 1987 (s hotela Union se je nanj zrušila ledena gmota). Gimn. je obiskoval 1920–9 v Šentvidu (sodel. pri rkp listu Domače vaje), na Fil. fak. štud. slavistiko 1929–34. Med študijem se je polit. udejstvoval v levih kršč. akad. društvih in bil 1932 izvoljen za preds. Zveze slušateljev lj. univ. Po dveh letih brezposelnosti je postal 1936 honor. in 1938 stalni prof. na Trg. akad. v Lj. 1936–7 je pisal gledal. kritike v Slov. dom. Od 1938, ko sta z E. Kocbekom ust. revijo Dejanje, je sodeloval v uredništvu in pisal polit. članke (1938: Boj za demokracijo, Veliki dogodek; 1939: Vojna za novo Evropo; 1940: Zunanja politika ZSSR; 1941: Mirovni cilji britanske delavske stranke, Dr. Anton Korošec – politik), pa tudi poročila o knjigah: L. Čermelj, La minorité slave en Italie (1938), P. Guberina in K. Krstić, Razlike između hrv. i srp. književnog jezika (1941).

V zač. vojne je stopil kot predstavnik kršč. socialistov v OF, 1941 je bil član IO mladinske OF, 1942 član okrož. odbora OF za Lj., spomladi 1942 (po odhodu E. Kocbeka na osvob. ozemlje) postal član ur. odbora SPor. Za ileg. Slov. zbornik 1942 je napisal Misli o slov. mednar.-polit. konceptu. Dec. 1942 so ga Ital. zaprli in apr. 1943 poslali v taborišče Visco. Po zlomu fašizma se je vrnil v Lj., postal član Pokraj. odbora OF, po kapit. It. odšel v partizane in postal član Upravne komisije za prosveto in kulturo. Na kočev. zboru je bil izvoljen v SNOS, Vrhovni plenum OF in AVNOJ, jeseni 1944 v IOOF, 1944 postal član Znanstv. inštituta (načelnik informacijsko-propagandnega, nato kulturno-prosvetnega odseka). Dec. 1944 je odšel v Bgd in stopil v diplomatsko službo, v kateri je ostal 20 let. Mdr. je bil 1945 član jsl vojne misije na mirovni konferenci v Parizu, jan.–febr. 1946 kulturni in do mar. 1947 socialni ataše pri veleposlaništvu v Parizu, 1947–9 svetnik v jsl ambasadi v Varšavi in 1950 v Rimu, 1951–4 šef gospodar. delegacije v Trstu, 1954–7 šef kabineta drž. sekretarja za zun. zadeve in načelnik zahodnoevrop. odd. v drž. sekretariatu, 1957–60 veleposlanik Jsle na Dunaju, 1960–4 poslanik v Izraelu. Po vrnitvi je bil izvoljen za sodnika Zveznega ustavnega sodišča (1967–75), nato svetovalec Skupščine SRS pri Komisiji za mednar. odnose. V tem času je realiziral že nekaj let živo misel v slov. in jsl politiki o ustanovitvi Centra za proučevanje dežel v razvoju, ki je sprva deloval v sklopu Fak. za sociologijo, polit. vede in novinarstvo v Lj., 1973 pa postal samostojna institucija. Z. je bil direktor vse do upok. 1980. Poslej je bil aktiven svetovalec Centra, ki se je še naprej razvijal po njegovih zasnovah. – Priznanja: partiz. spomenica 1941; redovi: za hrabrost (1945, 1946, 1963), bratstva in enotnosti z zlatim vencem (1945), zaslug za narod s srebrnimi žarki (1946), jsl zastave z zlatim vencem (1955), republike z zlatim vencem (1969), zaslug za narod z zlato zvezdo (1978), avstrij. priznanje Das grosse goldene Ehrenzeichen am Bande für Verdienste um die Republik Österreich (1960).

Po vrnitvi iz diplomacije je pisal predvsem o ustavnopravni problematiki, mednar. položaju in mednar. odnosih zlasti Sje, mdr. v Teorijo in prakso (1966: Pristanišče Koper in tranzitne prednosti Sje, Še o slov. kmetu in kmetij. politiki; 1967: Turizem v SR Sji; 1970: Problemi tranzitnosti slov. ozemlja; 1971: Aplavzi in še kaj, Nekaj misli o ustavnih amandmajih; 1976: Evropa v letu 1975). Za NRazgl je ocenil knjigi: R. Štajner, Kriza II (1980, 658) in A. Grličkov, Sodobni svet in socializem (1981, 577–8).

Prim.: osebni podatki; podatki Komisije SRS za odlikovanja (Lj.); M. Mikuž, Pregled zgod. NOB v Sji I–V, 1960–73; Ko je ko u Jsli, Bgd 1970; Delo 1978, št. 265 (s sliko); 1987, št. 23 (s sliko); Dnevnik 1978, št. 329 (s sliko); 1987, št. 27 (s sliko); Človek je utihnil (Spominu E. Kocbeka), 1983. – Slika: arhiv SBL. Prunk

Prunk, Janko: Zemljak, Jože (1908–1987). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi863258/#slovenski-biografski-leksikon (23. oktober 2021). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 15. zv. Zdolšek - Žvanut. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1991.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine