Slovenski biografski leksikon

Zdešar Henrik, učitelj, v Ljubljani r. 15. jan. 1906 delavcu Henriku in Mariji r. Škerl ter u. 11. jul. 1983. Po osn. šoli na Viču in na Grabnu ter mešč. šoli na Prulah je obiskoval lj. učiteljišče (mat. 1925). Učitelj je bil v Gorjah pri Bledu (1925) in Loškem Potoku (1926–9), šol. upravitelj v Kalu pri Šentjanžu (1929–35) in v Šentjanžu na Dol. (1935–41). V zač. 2. svet. vojne je bil mobiliziran, nato v ujetništvu v Nemčiji, po vrnitvi se je v zač. 1942 vključil v NOB. Jul. 1942 so ga Ital. internirali na Rab, po kapit. It. je postal komandant I. bat. Rabske brigade, nato komisar Vojkove brigade. Od dec. 1943 je bil šol. nadzornik za Slov. primorje; organiziral je šolstvo, skrbel za pedag. tisk in organiziral pedag. tečaje. Po osvob. je bil načelnik v min. za prosveto LRS, preds. rep. odbora sindikata prosv. delavcev LRS, bil šol. upravitelj v Lj. na Prulah (1952–5), načelnik Pedag. centra LRS (1955–60); upokojen je bil 1961 kot svetovalec sekretariata sveta za šolstvo. Po upok. je še predaval na tečajih in do 1967 sodeloval pri prosvetnem delu. — 1959 je bil imenovan za pedag. Svetnika. — Odlikovanja: red bratstva in enotnosti s srebrnim vencem, za hrabrost, zaslug za narod s srebrno zvezdo (1946), dela z zlatim vencem (1961), zaslug za narod s srebrnimi žarki (1969); 1967 Žagarjeva nagrada.

Pisal je zlasti o šolstvu, učiteljskem izobraževanju, organizaciji šol na Primorskem med NOB, mdr.: Leto prosvetne borbe in zmag na Primorskem (Slov. zbornik 1945), Primorsko ljudstvo v borbi za slov. osn. šolo (P 1945/6), Šola v borbi za svobodo Primorske (PDk 1951, št. 99), Šolstva na Primorskem v času NOV (SodP 1951), Materialni položaj šolstva in prosvetnih delavcev (PD 1953, št. 17), Problematika vzgoje pošolske mladine (PD 1955, št. 4), Kongres poljskega učiteljstva (PD 1957, št. 10). Za knjigo S. Pavlič in V. Smoleja Partizansko šolstvo na Slovenskem (1981) je prispeval članek Primorska Sja (s S. Pavlič). Za šolski center PTT je napisal skripta za gospodarski zemljepis (1964). — Prim.: r. matice ž. Marij. oznan. (ŠkALj); m. matice (Skupščina mesta Lj.); podatki Slov. šol. muzeja (Lj.); PD 1956, št. 1 (s sliko); Sto let lj. učiteljišča, 1973, 122, 145; Delo 1983, št. 171 (s sliko); PDk 1983, št. 172 (s sliko). Otk.

Ostanek, France: Zdešar, Henrik (1906–1983). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi860416/#slovenski-biografski-leksikon (30. marec 2020). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 14. zv. Vode - Zdešar. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1986.

Komentiraj posredujte nam vaš komentar ali predlog za izboljšavo vsebine