Slovenski biografski leksikon

Weiss Josip Ludvik, učitelj in glasbenik, r. 25. marca 1848 v Šmartnem ob Dreti vodnemu merilcu Janezu in Neži r. Schnellingen, u. 2. jul. 1927 v Celju. Osn. šolo je obiskoval v Gornjem Gradu, dvorazr. realko (1862–4) in dveletno učiteljišče (1864–6) v Celju. 1871 je prejel v Gradcu učitelj. spričevalo za pouk na nem. in slov. osn. šolah ter opravil izpit za poučevanje petja, violine in orgel. Bil je domači učitelj v Hudi Jami nad Laškim in v Štorah pri Celju (1866–8), nato učil pri Sv. Križu pri Rogaški Slatini (1868–70), v Celju na mestni deški šoli (1870–82) in na petrazr. mestni dekl. osn. šoli (1882–96, potem ravnatelj do upokojitve 1910). 1879–920 je učil tudi na jetniški š. v Celju, 1884 ustan. nadaljevalni tečaj dekliške šole v Celju, ga vodil in do 1902 na njem učil.

Glasbi se je posvetil v treh smereh: 1) kot učitelj petja (pevovodja, arhivar in tajnik nem. moškega pev. društva v Celju, 1870–87; učitelj petja na celj. gimn., 1880–6), organist v evangel. cerkvi (1879–98), arhivar godb. društva z glasb. šolo (1884–912); 2) kot skladatelj instrumentalnih skladb za klavir in orgle, pa tudi vokalnih na slov., nem. in lat. besedila za odrasle (obj. le O kam, Gospod, v: Slava presv. evharistiji, 1920) in za mladino (obj. v glasb. pril. V 1875–6 in P 1881); 3) kot pisec glasb. učbenika a) Gehör- u. Stimmübungen für Volksschulen, b) Einige Winke zur Behandlung des Singunterrichtes in Volksschulen (Celje 1875, samozal.) ter glasb. poročil v tedanje liste (mdr. P, UT, V, Cillier Zg, Pädag. Zeitschrift, Gradec; Kunst- u. Musikzeitung, Dunaj; Grazer Tagespost; Chorgesang, Leipzig; v slovenščini vse anon., podpisan le članek Pev. vaje v narodnih šolah, SU 1875). W-ovo glasb., predvsem skladateljsko delovanje je ustrezalo potrebam okolja, v katerem je živel in delal, zato je bilo bolj plod zunanje kot pa notranje nuje. Avtobiografija v nem. jeziku je izšla v Deutsche Zg 1930, št. 65/6. – Prim.: osebni podatki; r. matice Šmartno ob Dreti (DAS); arhiv. gradivo (glasb. odd. NUK); Cvetko III, 270; S 1927, št. 148; SN 1927, št. 148. Škulj

Škulj, Edo: Weiss, Josip Ludvik (1848–1927). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi835285/#slovenski-biografski-leksikon (15. junij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 14. zv. Vode - Zdešar. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1986.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine