Slovenski biografski leksikon

Watzl Franc Sal., družbenoprosvetni delavec, r. 21. jan. 1876 v Ljubljani krojaču Francu in Neži r. Križaj, u. 3. jul. 1934 v Splitu, pokopan v Kranju. Osn. šolo, klas. gimn. 1887–95 in teologijo 1895–9 je obiskoval v Lj., 1898 bil ord. Od 1899 je bil kaplan v Ribnici, po nekaj mesecih postal kapiteljski vikar v Novem mestu. Ko je opravil izpit za veroučitelja, je bil do avg. 1907 suplent na tamkajšnji gimn., nato na nem. gimn. v Kočevju, kjer je učil tudi zgod., zemljepis, sloven. idr. predmete, od 1912 kot prof. Ko je gimn. postala slovenska, je bil od jan. do sept. 1920 njen začasni vodja. 1921 je prišel za kratko na II. gimn. v Lj., 1922 odšel za prof. verouka na gimn. v Kranj.

V zadnjih letih bogoslovja je na W-a močno vplival njegov prof. J. E. Krek. V Novem mestu je pisal v DN slov. zavedno, prosvetno in socialno ter tako nadaljeval tudi v nem. Kočevju; med vojno tu vodil prehranjevalno akcijo, po prevratu 1918 bil preds. Nar. sveta. V Kranju je deloval v Prosvetnem društvu in pri Orlu, bil tajnik Kmečke zveze, 1924–33 občin. odbornik in član razl. odsekov, mdr. za zidavo nove osn. šole, Delav. doma ipd., do 1933 tudi ravnatelj Mestne hranilnice. – Versko vzgojne članke je obj. v Pomladnih glasih (1897–8), Našem domu (npr. 1908), Kranjskem zvonu (1931–4) idr., nekaj pridig je izšlo 1907–14 v DPast. Prevajal je Chr. Schmida (gl. Spisi zv. 13–5, 1903–5, 1910²), urejal 1901–7 (št. 18) DN, 1925–7 izseljenski list Naš zvon, 1929–33 prilogi Glasnika najsv. src: Odmev iz Afrike in Zamorček. Za škofjeloškega knjigarnarja Jož. Kokalja idr. založnike je prirejal molitvenike, ki so dosegli več izdaj: Marija kraljica (1927⁶), Nebeška tolažba (1928²), Reši svojo dušo (1927, 1937⁴). – Psevd.: Fr. Salezij. – Prim.: r. matice ž. sv. Jakob (ŠkALj); RazstSN 27, 47, 67, 115; G 1934, št. 23, 24; Kranjski zvon 1934, št. 8; Križ 1934, št. 8, 36; S 1934, št. 149 (s sliko); izv. gimn. Kranj 1935, 20–2; KMD 1935, 83 (s sliko); 50 let slov. gimn. v Kočevju, 1969, 9, 33–5, 69, 72, 74–5, 78, 82 (pass.). Slk.

Smolik, Marijan: Watzl, Franc Saleški (1876–1934). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi832929/#slovenski-biografski-leksikon (10. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 14. zv. Vode - Zdešar. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1986.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine