Slovenski biografski leksikon

Waltritsch Marko, časnikar, publicist in polit. delavec, v Gorici r. 23. jul. 1932 uradniku Hinku in gostilničarki Ceciliji r. Bertulin ter tu živi. V r. kraju je obiskoval ital. osn. in nižjo srednjo šolo, 1945–51 slov. klas. licej. 1951–4 je študiral na fil. fak. v Trstu (študija ni dokončal), hkrati delal v različnih uradih in materini gostilni. Časnikarstvu se posveča od 1948; drž. časn. izpit je opravil 1971 v Rimu. Od 1969 je stalno zaposlen v gor. uredništvu PDk. 1957–60 je bil urednik gor. kronike v listu Il Corriere di Trieste, od 1980 je odg. ur. Il Campanile (Capriva del Friuli). – 1951 je ustanovil akad.-srednješ. klub Simon Gregorčič in ga več let vodil. Bil je v vodstvu Slov. prosvetne zveze (nekaj let podpreds.), 1973–81 tajnik za Goriško; 1964–5 član predsedstva Slov. kult. gospodar. zveze (SKGZ) in izvrš. odbora SKGZ za Goriško ter odbornik v več društvih. Polit. je deloval spočetka v okviru Demokr. fronte Slov., 1957 stopil v Soc. stranko Italije in bil 1962–5 podtajnik pokraj. odbora za Goriško, član dež. odbora stranke za Furlanijo-Julijsko krajino in tajnik mestne sekcije v Gor. 1965 je bil izvoljen v pokraj. svet Goriške, do 1970 njen odbornik, 1970–3 podpreds. gor. pokraj. uprave. 1975 in 1980 je bil izvoljen za občin. svetovalca v gor. mestnem svetu. Bil je tudi član dež. komisije za izseljenska vprašanja, tajnik Zadruge za gradnjo Kult. doma idr.

Publicistično se je udejstvoval že v srednji šoli in 1946 izdal tri št. mladin. lista Južnogoriški stražar. Kot višješolec je bil pobudnik glasila gor. srednješolcev Mladi vzori (1949–51 urejal) in sourednik Mlade setve (glasilo Dij. doma). 1948 je začel sodelovati pri PDk (filatelija, športna in dijaška kronika, po nem. in ital. predlogah prirejeni potopisi), LdTd in Soči (gor. kronika, mladin. vprašanja, uvodniki in komentarji o ital. notr. politiki). Dopisoval je mdr. še v Gospodarstvo (Trst, 1955–75, 1983–), Avanti (Milano, 1958–70), La Regione (Videm), Il Lavoratore friulano (ib.), beneški dnevnik Il Gazzettino (od 1982), Dan (Trst), Studi Goriziani, Jadran. kol. Od zač. 70-ih let je stalni gor. dopisnik za Delo, Dnevnik idr. Sodeluje tudi pri Radiu Koper (dopisnik za gor. zamejstvo), od 1980 pri Radiu Trst A (tedenska kult. kronika o gor. zamejstvu, gor. obrazi, gor. posojilnice, dogodki v zač. stol. itd.), od 1976 pri televizijski agenciji Alpe-Adria (na TV Koper).

Pisanje mu je z leti preraščalo časnikarsko dejavnost in sililo v širšo publicistiko zgod. in gospodarskega značaja. Napisal je publikacije: Odkritje spomenika padlim v NOB, Podgora (1975, s S. Kuštrinom in S. Terpinom), Kratek pregled slov. posojilništva na Goriškem (Gor. 1979, cikl.), Slov. bančništvo in posojilništvo na Goriškem (Gor. 1982, 1983², s slov. in ital. besedilom; ocene 1983: Voce Isontina, št. 15; Gospodarstvo, št. 1442; Bančni vestnik, 141–4; Novi list, št. 1414; ZČ, 149–50). Posebno pomembni so njegovi zgod. članki: Razvoj slov. osn. šolstva v Gor. (v: Slov. osn. šola O. Župančič v Gor., 1982), Pevma, Oslavje in Štmaver skozi stoletja (v: Slov. osn. šola Josip Abram, Pevma 1984), Eno stol. slov. osn. šolstva v Gor. (v: Osn. šola F. Bevk, Gor. 1984), Le istituzioni scolastiche e culturali slovene a Gorizia sino alla prima guerra mondiale (v: La scuola, la stampa, le istituzioni culturali a Gorizia e nel suo territorio dalla metà del Settecento al 1915, Gor. 1983), Razvoj slov. kreditnega zadružništva na Primorskem (v: Hranilnica in posojilnica na Opčinah, Trst 1983, besedilo v slov. in ital.), Un ampio movimento cooperativo – i settantacinque anni della Cassa Rurale ed Artigana di Doberdò (v: Il Territorio 10, 1984).

Uredil je mdr. knjige: Prosv. društvo »Kras«, Dol-Poljane (Trst 1966), Slov. planin. društvo v Gor. 1911–71 (Gor. 1971, napisal zanjo več prispevkov), Sovodenjski zbornik I (1983, napisal: 75 let delovanja Kmečkodelavske hranilnice in posojilnice v Sovodnjah, Partizansko gospodarstvo na sovodenjskem območju, Šola GM v Sovodnjah 1963–83). – Prim.: osebni podatki; Bibl Jadran. kol 1946–81, Trst 1982; PDk 1965, št. 227 (s sliko); 1978, št. 133 (s sliko); Il Piccolo 1972, 30. april; 1973; št. 8289; 1974, št. 8486; 1975, št. 8742 (s sliko); 1983, št. 278; Il Gazzettino del lunedì 1972, št. 39; Slov. ob Soči, med Brdi in Jadranom, 1983, 231, 242, 282; B. Marušič, Primor. srečanja 1984, 320–1. Brj.

Brecelj, Marijan: Waltritsch, Marko (1932–2003). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi831835/#slovenski-biografski-leksikon (5. februar 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 14. zv. Vode - Zdešar. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1986.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine