Slovenski biografski leksikon

Vrščaj-Holy Zima, publicistka in politična delavka, r. 15. jan. 1912 v Trstu učiteljema Ivanu (gl. čl.) in Klementini r. Božič, živi v Ljubljani; od 1941 por. s pravnikom Stankom Holyjem. Osn. šolo in klas. gimn. (1922–30) je obiskovala v Mrbu, na Fil. fak. v Lj. 1930–6 študirala slavistiko, germanistiko in primer. gramatiko indoevrop. jezikov. 1936–41 je učila na sred. šolah v Brežicah, Sinju in Žalcu (tu 1939 sodelovala pri ustan. partijske celice). 1941–3 je delala v Lj. kot aktivistka osvobod. gibanja, od dec. 1942 bila tudi gl. ured. NŽ, ki je ileg. izhajala v Lj. Po kapit. Italije je 1943 odšla v partizane (mdr. se je udeležila Kočevskega zbora okt. 1943). 1945–9 je bila gl. ured. NŽ, 1949–51 direktorica CZal, 1951–65 podpreds. in 1965–8 preds. SIM. Urejala je period. publikacije: Ciciban (1951–60), Mladi svet (1956–8), SIK (1958–69), Otrok in družina (1959–61), Rodna gruda (1962–8). Upok. je bila 1968. – Bila je članica GO SZDL Sje 1945–67 (1951–6 v izvršnem odboru) in zveznega odbora SZDL Jsle (1967–70), zvezni ljudski poslanec (1959–63), članica Mestne skupščine Lj., univ. sveta, GO Zveze prijateljev mladine idr. Pomembno je delovala pri vzpostavljanju stikov med slov. izseljenci in matično domovino. – Odlikovanja: red zaslug za narod s srebrno zvezdo, zaslug za narod s srebrnimi žarki, za hrabrost (1945), dela z zlatim vencem (1957), republike s srebrnim vencem (1972); je nosilka spomenice 1941.

Do 1941 je objavila nekaj lit. črtic v MP (1938/9: Cena, Dionizijev ples; 1939/40: Njunja; 1940/1: Tri sestre), pesmi v Sd (1939), reportaž, potopisov in krajših prevodov v J. Po vojni objavlja kratko prozo za otroke v mlad. listih (Ciciban, Kurirček, Pionir, Pionir. list idr.) in v knjižicah (slikanicah): Taščica (1963, ponatis z naslovom Sinička nas je obiskala, 1974), Taščici (1970), Odred mladih risarjev (1971), Kaj je našel Šarek (1975), Tisoč čolničkov (1977), 7 cofov za 1. maj (1978). – Prevedla je: H. Gilbert, Robin Hood (I–V, 1953, 1965², 1968³) in za knjižno zbirko Razigrane živali (1971) več zgodbic: Črnuhec potepuhec, Prašiček Debelko, Radovedni Racek, Srnica Pikica, Veverica Skokica, Zajček ribič. Sodelovala je pri vzgojni knj. Vajino skupno življenje (uvod), 1961 (1962²). V člankih obravnava zlasti NOB, AFŽ, mladinski in šolski tisk, izseljenstvo. Obj. v: Slovenskem zborniku (1945: Slov. žena in osvobodilni boj), NŽ (1945: Podhosta voli; 1950: Ob sedmi obletnici kongresa AFŽ v Dobrniču; 1953: Etbin Kristan – zgled domoljubja; 1961: Iz spominov na urejanje NŽ v NOB; 1970: Naša žena v ilegalni Lj.), LdP, Obz, Kol Prešernove knjižnice, Rodni grudi, Delu, Ljubljani v ilegali II (1961: Tihe akcije), NRazgl (1968: Naša emigracija in delovanje SIM), Mladem svetu, SIK, Borcu idr. – Psevd.: H. V., H. Z., V., Z. V. – Prim.: osebni podatki; podatki Komisije SRS za odlikovanja (Lj.); Moder, SLNP; SBibl; Otrok in družina 1971, 261–2 (intervju); D. Sedej, Otrok in knjiga, 1982, 92–3 (s sliko). Pavčič

Bögel, Metka: Vrščaj - Holy, Zima (1912–1998). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi824550/#slovenski-biografski-leksikon (2. oktober 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 14. zv. Vode - Zdešar. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1986.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine