Slovenski biografski leksikon

Vrščaj-Holy Zima, publicistka in politična delavka, r. 15. jan. 1912 v Trstu učiteljema Ivanu (gl. čl.) in Klementini r. Božič, živi v Ljubljani; od 1941 por. s pravnikom Stankom Holyjem. Osn. šolo in klas. gimn. (1922–30) je obiskovala v Mrbu, na Fil. fak. v Lj. 1930–6 študirala slavistiko, germanistiko in primer. gramatiko indoevrop. jezikov. 1936–41 je učila na sred. šolah v Brežicah, Sinju in Žalcu (tu 1939 sodelovala pri ustan. partijske celice). 1941–3 je delala v Lj. kot aktivistka osvobod. gibanja, od dec. 1942 bila tudi gl. ured. NŽ, ki je ileg. izhajala v Lj. Po kapit. Italije je 1943 odšla v partizane (mdr. se je udeležila Kočevskega zbora okt. 1943). 1945–9 je bila gl. ured. NŽ, 1949–51 direktorica CZal, 1951–65 podpreds. in 1965–8 preds. SIM. Urejala je period. publikacije: Ciciban (1951–60), Mladi svet (1956–8), SIK (1958–69), Otrok in družina (1959–61), Rodna gruda (1962–8). Upok. je bila 1968. – Bila je članica GO SZDL Sje 1945–67 (1951–6 v izvršnem odboru) in zveznega odbora SZDL Jsle (1967–70), zvezni ljudski poslanec (1959–63), članica Mestne skupščine Lj., univ. sveta, GO Zveze prijateljev mladine idr. Pomembno je delovala pri vzpostavljanju stikov med slov. izseljenci in matično domovino. – Odlikovanja: red zaslug za narod s srebrno zvezdo, zaslug za narod s srebrnimi žarki, za hrabrost (1945), dela z zlatim vencem (1957), republike s srebrnim vencem (1972); je nosilka spomenice 1941.

Do 1941 je objavila nekaj lit. črtic v MP (1938/9: Cena, Dionizijev ples; 1939/40: Njunja; 1940/1: Tri sestre), pesmi v Sd (1939), reportaž, potopisov in krajših prevodov v J. Po vojni objavlja kratko prozo za otroke v mlad. listih (Ciciban, Kurirček, Pionir, Pionir. list idr.) in v knjižicah (slikanicah): Taščica (1963, ponatis z naslovom Sinička nas je obiskala, 1974), Taščici (1970), Odred mladih risarjev (1971), Kaj je našel Šarek (1975), Tisoč čolničkov (1977), 7 cofov za 1. maj (1978). – Prevedla je: H. Gilbert, Robin Hood (I–V, 1953, 1965², 1968³) in za knjižno zbirko Razigrane živali (1971) več zgodbic: Črnuhec potepuhec, Prašiček Debelko, Radovedni Racek, Srnica Pikica, Veverica Skokica, Zajček ribič. Sodelovala je pri vzgojni knj. Vajino skupno življenje (uvod), 1961 (1962²). V člankih obravnava zlasti NOB, AFŽ, mladinski in šolski tisk, izseljenstvo. Obj. v: Slovenskem zborniku (1945: Slov. žena in osvobodilni boj), NŽ (1945: Podhosta voli; 1950: Ob sedmi obletnici kongresa AFŽ v Dobrniču; 1953: Etbin Kristan – zgled domoljubja; 1961: Iz spominov na urejanje NŽ v NOB; 1970: Naša žena v ilegalni Lj.), LdP, Obz, Kol Prešernove knjižnice, Rodni grudi, Delu, Ljubljani v ilegali II (1961: Tihe akcije), NRazgl (1968: Naša emigracija in delovanje SIM), Mladem svetu, SIK, Borcu idr. – Psevd.: H. V., H. Z., V., Z. V. – Prim.: osebni podatki; podatki Komisije SRS za odlikovanja (Lj.); Moder, SLNP; SBibl; Otrok in družina 1971, 261–2 (intervju); D. Sedej, Otrok in knjiga, 1982, 92–3 (s sliko). Pavčič

Bögel, Metka: Vrščaj - Holy, Zima (1912–1998). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi824550/#slovenski-biografski-leksikon (17. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 14. zv. Vode - Zdešar. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1986.

Primorski slovenski biografski leksikon

VRŠČAJ-HOLY Zima, publicistka, r. 15. jan. 1912 v Trstu učiteljema Ivanu in Klementini Božič, živi v Lj. Osn. š. in klas. gimn. v Mrbu (matura 1930). Na Filoz. fak. v Lj. je 1930–36 študirala slavistiko in germanistiko. Do 1941 je poučevala na sred. šolah v Brežicah, Sinju in Žalcu, kjer je ilegalno delala tudi kot članica KPS. Med 1941-43 je bila v Lj. aktivistka OF, od dec. 1942 tudi glavna ur. ilegalnega glasila NŽ. Po kapitulaciji It. je odšla v partizane ter se med drugim udeležila tudi Kočevskega zbora okt. 1943. Glavna ur. NŽ je bila tudi po vojni do 1949, nato pa dve leti direktorica Cankarjeve založbe. Zatem je urejala Cicibana (1951–60), Mladi svet (1956–58), Slovenski izseljenski koledar (1958–69), Otroka in družino (1959–61) ter Rodno grudo (1962–68). Kot ur. dveh periodičnih publikacij za izseljence ter kot podpreds. in preds. SIM (1951–68) je precej pripomogla k tesnejšim stikom med izseljenskimi organizacijami in Sjo. Bila je član glav. in izvrš. odbora SZDL Sje ter zveznega odb. SZDL (1967–70), zvezna poslanka (1959–63), članica lj. mestne skupščine, univerzitetnega sveta, glav. odb. Zveze prijateljev mladine, izdajateljskega sveta revije Borec itd. Upokojena je bila 1968, prejela pa je tudi pet drž. odlikovanj. – Pred 2. svet. vojno je objavila nekaj reportaž in kratkih prevodov v J, pesmi v Sd ter črtic v Modri ptici. Med vojno in takoj po njej je objavljala članke v NŽ. V naslednjih letih je članke objavljala v LdP, Obz, Delu, Rodni grudi, KolPD, že 1945 pa v Slov. zborniku ter npr. v Ljubljana v ilegali II (1961). V njih je povečini obravnavala probleme NOB, AFŽ ter sploh žena, mladinskega in šolskega tiska ter izseljenstva. Precej je objavljala tudi pod psevdonimi H. V., H. Z., V. in Z. V. – Na liter. področju je posvečala pozornost predvsem otrokom. Kratko prozo je objavljala v mladinskih publikacijah Ciciban, Kurirček, Pionir in Pionirski list. Napisala je tudi precej besedil za otroške slikanice: Taščica (1963), Taščici (1970), Odred mladih risarjev (1971), Kaj je našel Šarek (1975), Sedem cofov za 1. maj. Za knjižno zbirko Razigrane živali (1971) je prevedla več krajših zgodb. Njen najodmevnejši prevod je bil H. Gilbert, Robin Hood, ki je bil dvakrat ponatisnjen. Sodelovala je tudi pri vzgojni knjigi za mladoporočence Vajino skupno življenje.

Prim.: SBL IV, 634–35: J. Moder, Slovenski leksikon novejšega prevajanja, Lj. 1985; Otrok in družina 1971, 261–62; D. Sedej, Otrok in knjiga, Lj. 1932, 92–93 s sl.

Mlakar

Mlakar, Boris: Vrščaj - Holy, Zima (1912–1998). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi824550/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (17. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 17. snopič Velikonja - Zemljak, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1991.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine