Slovenski biografski leksikon

Vremec Vladimir, strokovnjak za hortikulturo in urejanje krajine, r. 28. nov. 1937 na Cetinju finančnemu uslužbencu Angelu in Emiliji r. Sosič, živi na Opčinah nad Trstom. Po osn. šoli v Tomaju in na Opčinah je obiskoval 1949–56 nižjo srednjo šolo in klas. licej v Trstu, 1956–63 študiral na Hochschule für Bodenkultur na Dunaju, kjer se je specializiral iz vrtnega in krajinskega oblikovanja pri prof. F. Woessu. Služboval je najprej na odd. za urbanist. načrtovanje in odseku za načrtovanje zelenih površin pri dunaj. občini, 1968–77 na Pokraj. kmetij. nadzorništvu v Trstu, od 1977 je načelnik za javno zelenje, kmetijstvo in gozdarstvo pri trž. občini. Hkrati vodi službo za projektiranje in izvedbo načrtov javnega zelenja v Trstu. – V. je ustanovni član Slov. raziskovalnega inštituta v Trstu (1974), soustan. in odg. ur. časopisa Most (Trst, 1964– ), delegat Furlanije – Julij. krajine, Veneta, Trentina in Gornjega Poadižja v vsedržavnem vodstvu direktorjev javnih zelenic (od 1983). – Odlikovanje: Cavalière al merito (1981).

Sodeluje na simpozijih, npr. mednar. o vodenju narodnih parkov (Sesljan pri Trstu 1973; V. pobudnik), o urbanem zelenju in odprtih površinah v mestih in predmestjih na območju Alpe-Jadran, mednar. za projektiranje in ureditev spomin. parka Prinz Albrecht Palais (Berlin 1982, V. vodja it. delegacije); na tečajih, mdr. za ureditev spomin. parka bazoviških žrtev (1980; 2. nagrada); razstavah, mdr. mednar. vrtna in cvetlična Cvetje Alpe-Jadran, Pomlad v Trstu (V. pobudnik in organizator), cvetlična (Padova 1974; posebno priznanje, skupaj z M. Kokorovec in R. Ruggierom). Sodeluje v mednar. žirijah pri natečajih za priznanje novih sort vrtnic. Predava v It., Avstriji, ZR Nemčiji. Izdelal je več projektov, npr. za mednar. vrtno razstavo WIG ‛64 (1964), za valorizacijo zelenih površin v območju Neusiedler See (Burgenland) v Avstriji, za revitalizacijo zelenih površin Lj. gradu (1970), za ozelenitev glavnine Trga revol. v Lj. Strok. članki o urejanju krajine, npr.: Prostor. planiranje turizma in rekreacije v obalnem pasu in na Kraški planoti (Geografija turizma in regionalno planiranje, 1971; z M. Kokorovec in M. Racetom), Naravni parki v luči družbeno-gospodar. dejavnikov (GozdV 1974). Pogosto obravnava žgoča polit., kulturna in gospod. vprašanja zamej. Slovencev, npr.: Kor. Slovenci v slepi ulici (Most 1967), Kratek pregled razvojnih možnosti v Benečiji (Most 1969), Vodnik skozi kmetijsko zakonodajo (Jadr. kol 1970), Med mitom in stvarnostjo (Most 1970–1), Idejno-kulturna stvarnost v zamejstvu in zdomstvu (Študijski dnevi Draga 1969–70, Trst 1971), Vloga in delež kmetijstva v organizmu slov. zamejske skupnosti v It. (Mednar. konferenca o manjšinah, Trst 1974), Misli o nalogah kult. delovanja pri zamejskih Slov. (Most 1974), Kmetijski zakoni (Jadr. kol 1975), Urbanistična politika in manjšinski organizem (NRazgl 1975), Vtisi iz južne Tirolske za primerjavo z našim kmetijstvom (PDk 1975, št. 271, 272, 274).

Prim.: M. Jevnikar, Mladika (Trst) 1968, 121; PDk 1983, št. 86. – Intervju: Naš vrt 1970, 103–6 (zapisal J. Strgar). – Slika: arhiv SBL. Adč.

Adamič, France: Vremec, Vladimir (1937–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi821100/#slovenski-biografski-leksikon (10. avgust 2020). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 14. zv. Vode - Zdešar. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1986.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine