Slovenski biografski leksikon

Vrečar Ivan, nabožni pisec, r. 21. dec. 1898 v Dobrunjah pri Sostrem krojaču Jožefu in Jerici r. Anžič, u. 26. nov. 1978 v Trstu. Po osn. šoli v Sostrem, klas. gimn. 1910–8 in teol. študiju 1918–22 v Lj. je bil 1922 ord., doktorat iz teol. pa opravil 1926 z dis. Mariologija cerkv. očeta sv. Ambrozija. 1922–6 je bil prefekt v Zavodu sv. Stanislava v Šentvidu nad Lj., 1926–45 prof. verouka na klas. gimn. v Lj. in 1945–69 na višji real. gimn. oz. na drž. liceju v Trstu, tu učil še filoz., latin. in nem. – V Lj. je vodil Križansko dijaško kongregacijo (napisal Snov za predavanja in razgovore na sestankih dijaške Mar. kongr., ciklostil, po 1937), v Trstu organiziral Slov. dijaška zvezo in vpeljal mašo za slov. dijake.

Napisal je učbenik Liturgika za srednje, meščanske in tem podobne šole (1935, 1941², s F. Jakličem) in prir. Zgod. filozofije za slov. višje srednje šole (Trst 1953, 3 knj., cikl.). Za sodelovanje pri tedanjem latin. bogoslužju je s sodelavci sestavil dotlej najboljši slov. molitvenik Kristus kraljuj (1938, 1942², 1943³, 1959⁴, Trst, naslov: Mašna knjiga…; skrčeni izd. Trst 1947, 1956²); separatno so izšle Pesmi iz molitvenika Kristus kraljuj (1938, 1942², 1943³). Prir. je knj. Dijaška adoracija (1936, 1943²) in Rožni venec bl. Device Marije (1943). Za ljudske potrebe je z G. Pečjakom prenovil 11. natis J. Walserja Večna molitev pred Jezusom v zakramentu ljubezni (Trst 1947), iz katerega so ponat. pet Molitvenih ur (Trst 1961) za razne namene. Anon. je prev. Dutilovo knj. Tvoja maša in tvoje življenje (1942). – V času litur. gibanja na Slov. je imel V. vodilno vlogo v verski vzgoji in publicistiki. – Prim.: r. matice Sostro (ŠkALj); Kokole 24; šematizmi lj. škofije 1924, 1935, 1944; J. Oražem, Č 1939/40, 364, 372, 375; izv. sred. šol s slov. učnim jezikom na Tržaškem ozemlju 1950–69; M. Jevnikar, ib. 1980, 182; M. Smolik, BV 1976, 297–8; Družina 1978, št. 49/50 (popravi: V. ni napisal Zgod. božjega razodetja); Okrožnica lj. nadškofije 1979, 6–7; KGMD 1980, 87–8. Slk.

Smolik, Marijan: Vrečar, Ivan (1898–1978). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi820048/#slovenski-biografski-leksikon (24. november 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 14. zv. Vode - Zdešar. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1986.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine