Slovenski biografski leksikon

Vovk Vinko, šolnik in podjetnik, r. 13. okt. 1919 v Bezovju pri Šentjurju kmetu Janezu in Ani r. Fendre, u. 28. jan. 1970 v Tucsonu (Arizona, ZDA). Realno gimn. je končal v Celju 1938, matematiko študiral v Lj. (dipl. 1943), nato odšel v Italijo, študiral ekonomijo in bil 1947 v Trstu prom. z dis. Il problema dei costi comparati nel commercio internazionale. Poučeval je na nižji gimn. v Bariju 1944–5, na višji real. gimn. v Trstu (zdaj Znanstveni licej F. Prešeren) do 1955, kjer je bil do 1952 tudi poverjeni ravnatelj. Nato je začel poučevati na Trg.-tehn. zavodu Ž. Zois, a že nov. 1955 odšel v ZDA. Zaposlil se je v raziskovalnem oddelku General electric company v Clevelandu, a po nekaj letih ustanovil lastno gradbeno podjetje. Pri delu se je poškodoval in po večletnem bolehanju u.

Napisal je učbenike, vsi izšli v Trstu: Aritmetika za nižje sred. šole, 1946, 1952² (izbolj. izd.); Algebra I, 1950; Algebra II, 1951. – V težkem povojnem času je v Trstu vodil najvišjo slov. šolo, jo s spretnostjo in podjetnostjo strok. dvignil tako, da je usmerjala tudi druge šole. Dajal je pobudo za vsakoletne akademije, ki so zbliževale šolo in starše, podpiral dijaški list Literarne vaje, ki jih je imel za »največjo dosedanjo dijaško pridobitev v teh desetih letih«. – Prim.: r. matice (ž. urad Šentjur pri Celju); arhiv Znanstv. liceja Fr. Prešeren (Trst); izv. viš. real. gimn. Trst 1948–55; A. Kolerič in M. Pertot, Bibl šolskih knjig … v Italiji, Trst 1967; V. Beličič, Izv. sred. šol s slov. uč. jezikom na trž. ozemlju 1970, 62–4 (s sliko); P. Tonon, Literarne vaje 1955, 15–7 (s sliko); O. Pečar, ib., 17–8; M. Š(ah), Katol. glas 1970, št. 9; J. Velikonja, Mladika (Trst) 1970, 37–8; A. Geržinič, Pouk v materinščini – da ali ne?, Buenos Aires 1972, 132–6. Jevnikar

Jevnikar, Martin: Vovk, Vinko (1919–1970). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi815657/#slovenski-biografski-leksikon (15. junij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 14. zv. Vode - Zdešar. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1986.

Primorski slovenski biografski leksikon

VOVK Vinko, šolnik in podjetnik, r. 13. okt. 1919 v Bezovju pri Šentjurju pri Celju, u. 28. jan. 1970 v Tucsonu (Arizona, ZDA). Oče Janez, kmet, mati Ana Fendre; imela sta sedem otrok. Real. gimn. v Celju (matura 1938), matem. skupina na Filoz. fak. v Lj. (1943); po vojni je dosegel doktorat iz ekonomije na U v Trstu s tezo Il problema dei costi comparati nel commercio internazionale (jun.-jul. 1947). Že med vojno je odšel v juž. It. in poučeval na nižji gimn. v Bariju (194445). Nov. 1945 je prišel v Trst in prevzel matem. na Višji real. gimn. (zdaj Znanstveni licej Fr. Prešerna), dec. 1945 pa ga je prof. zbor po odpustu prof. Al. Geržiniča izvolil za poverjenega ravn.; to mesto je obdržal do konca šol. l. 1951–52, istočasno je učil matem. v zadnjih dveh razr. Na Višji real. gimn. je ostal do 1955, potem je začel poučevati na Trg. tehn. zavodu Ž. Zoisa, toda že nov. 1955 je odšel v ZDA. V Clevelandu je dobil službo v raziskovalnem oddelku General Electric Company, že po nekaj letih pa je ustanovil lastno gradbeno podjetje. Med delom se je nanj zvrnil tovornjak in ga tako poškodoval, da je več let bolehal in izhiral. – V. je vodil najvišjo slov. šolo v Trstu v prvih časih, ko je še vsega primanjkovalo in ko so tudi v šolo butale polit. borbe za oblast nad mestom. V. je s svojo spretnostjo, podjetnostjo in prikupnim nastopom dvignil šolo na tako višino, da je dajala smer tudi drugim šolam. Dajal je pobudo za vsakoletne dij. akademije, ki so zbliževale šolo in starše, podpiral dij. list Literarne vaje (1949–79), ki jih je imel za »največjo dotedanjo dijaško pridobitev v teh desetih letih«. Sodeloval je v sindikatu šolnikov in organiziral na šoli prof. menzo. Izdal je Izvestje višje realne gimn. v Trstu za šol. l. 1948–49 in vanje napisal uvodnik Vzgoja srednješolske mladine. – Napisal je tri učbenike, ki so izšli v Trstu pri ZVU: Aritmetika za nižje srednje šole (1946); druga, izboljšana izd. 1952; Algebra, I. del. Za I. razr. višje real. gimn., za I. in II. razr. klas. gimn., učiteljišča in trgov. akad. (1950); Algebra, II. del. Za II. in III. razr. višje real. gimn., za I. in II. razr. klas. liceja, za II. in III. razr. trgov. akad. (1951).

Prim.: Jevnikar, SBL IV, 596–97 in tam navedena liter.; P. Tonon, Slovo, LitV VII/1955, 15 z intervjujem in sl.; M. Šah, KatG 26. febr. 1970; V. Beličič, IzvTrst 1969–70 62–64 s sl.; J. Velikonja, M(Trst) XIV/1970, 37–38; Al. Geržinič, Pouk v materinščini – da ali ne?, Buenos Aires 1972, 132–36; Isti, Boj za slov. šolstvo na Primor. za delovanja dr. Sr. Baraga pri ZVU, Buenos Aires 1983, 206, pass.; Slov. šolstvo na Gor. in Trž. 1945–1985, Trst 1986, 138, 144, 145, 146, 274.

Jem.

Jevnikar, Martin: Vovk, Vinko (1919–1970). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi815657/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (15. junij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 17. snopič Velikonja - Zemljak, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1991.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine