Slovenski biografski leksikon

Vovk Vinko, šolnik in podjetnik, r. 13. okt. 1919 v Bezovju pri Šentjurju kmetu Janezu in Ani r. Fendre, u. 28. jan. 1970 v Tucsonu (Arizona, ZDA). Realno gimn. je končal v Celju 1938, matematiko študiral v Lj. (dipl. 1943), nato odšel v Italijo, študiral ekonomijo in bil 1947 v Trstu prom. z dis. Il problema dei costi comparati nel commercio internazionale. Poučeval je na nižji gimn. v Bariju 1944–5, na višji real. gimn. v Trstu (zdaj Znanstveni licej F. Prešeren) do 1955, kjer je bil do 1952 tudi poverjeni ravnatelj. Nato je začel poučevati na Trg.-tehn. zavodu Ž. Zois, a že nov. 1955 odšel v ZDA. Zaposlil se je v raziskovalnem oddelku General electric company v Clevelandu, a po nekaj letih ustanovil lastno gradbeno podjetje. Pri delu se je poškodoval in po večletnem bolehanju u.

Napisal je učbenike, vsi izšli v Trstu: Aritmetika za nižje sred. šole, 1946, 1952² (izbolj. izd.); Algebra I, 1950; Algebra II, 1951. – V težkem povojnem času je v Trstu vodil najvišjo slov. šolo, jo s spretnostjo in podjetnostjo strok. dvignil tako, da je usmerjala tudi druge šole. Dajal je pobudo za vsakoletne akademije, ki so zbliževale šolo in starše, podpiral dijaški list Literarne vaje, ki jih je imel za »največjo dosedanjo dijaško pridobitev v teh desetih letih«. – Prim.: r. matice (ž. urad Šentjur pri Celju); arhiv Znanstv. liceja Fr. Prešeren (Trst); izv. viš. real. gimn. Trst 1948–55; A. Kolerič in M. Pertot, Bibl šolskih knjig … v Italiji, Trst 1967; V. Beličič, Izv. sred. šol s slov. uč. jezikom na trž. ozemlju 1970, 62–4 (s sliko); P. Tonon, Literarne vaje 1955, 15–7 (s sliko); O. Pečar, ib., 17–8; M. Š(ah), Katol. glas 1970, št. 9; J. Velikonja, Mladika (Trst) 1970, 37–8; A. Geržinič, Pouk v materinščini – da ali ne?, Buenos Aires 1972, 132–6. Jevnikar

Jevnikar, Martin: Vovk, Vinko (1919–1970). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi815657/#slovenski-biografski-leksikon (1. oktober 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 14. zv. Vode - Zdešar. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1986.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine