Slovenski biografski leksikon

Vončina Ivan, pravnik, r. 6. maja 1849 na Vojskem nad Idrijo kmetu Antonu in Gertrudi r. Hvala, u. 14. jul. 1924 v Ljubljani. Gimn. je končal 1868 v Gor., pravo 1873 na Dunaju. 1874–7 je bil pripravnik v upravni službi pri dež. vladi za Kranjsko, 1877–9 vladni koncipist pri okrajnih glavarstvih v Postojni, Logatcu in Radovljici, 1879–81 v Lj., kjer je 1881 postal tajnik pri mestnem magistratu, 1884 magistratni svetnik in namestnik župana, 1885 višji magistr. svetnik, 1898 magistr. ravnatelj in načelnik vseh mestnih uradov, 1912 upokojen. - Bil je prvi narodnozavedni magistr. ravnatelj v Lj. Po navodilih I. Hribarja je popolnoma poslovenil notranje uradovanje. Pod njegovim vodstvom je magistrat zaslovel kot najboljši samoupravni urad pri nas. V težkih časih po potresu 1895 je Hribarju požrtvovalno pomagal ustvarjati prenovljeno in moderno Lj., že upokojen pa je vzorno uredil mestno registraturo in knjižnico. Prim.: r. matice (ž. urad Vojsko); Reg. II, fasc. 6, Cod. VI/4 (MALj); Hribar I,281, 375; Pol stoletja 137; S 1924, št. 159; Kron 1935, 113 (skupinska slika). A. S.

Svetina, Anton: Vončina, Ivan (1849–1924). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi811305/#slovenski-biografski-leksikon (25. maj 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 14. zv. Vode - Zdešar. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1986.

Primorski slovenski biografski leksikon

VONČINA Ivan, pravnik, r. 6. maja 1849 na Vojskem nad Idrijo, u. 14. jul. 1924 v Lj. Oče Anton, kmet, mati Gertruda Hvala. Gimn. v Gor., matura 1868, pravo na Dunaju 1873. Od 1874–77 je bil pripravnik v upravni službi pri dežel. vladi za Kranjsko, od 1877–79 vladni koncipist pri okraj. glavarstvih v Postojni, Logatcu in Radovljici, od 1879–81 v Lj., kjer je 1881 postal tajn. pri mestnem magistratu, 1884 magistratni svetnik in županov namestnik, 1885 viš. magistr. svetnik, 1898 magistr. ravn. in načelnik vseh mestnih uradov, 1912 upokojen. – V. je bil prvi narodnozavedni magistr. ravn. v Lj. Po navodilih I. Hribarja je popolnoma poslovenil notranje uradovanje. Pod njegovim vodstvom je magistrat zaslovel kot najboljši samoupravni urad na Kranjskem. V težkih časih po potresu 1895 je županu Hribarju požrtvovalno pomagal ustvarjati prenovljeno in moderno Lj. Ko je bil že v pokoju, je vzorno uredil mestno registraturo in knjižnico.

Prim.: Dr. A. Svetina, V. L, SBL IV, 577 in navedena liter.

Ured.

Uredništvo: Vončina, Ivan (1849–1924). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi811305/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (25. maj 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 17. snopič Velikonja - Zemljak, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1991.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine