Slovenski biografski leksikon

Vončina Anton, geometer, r. 28. jan. 1894 v Idriji rudarju Antonu in Frančiški r. Močnik, u. 21. okt. 1969 v Mariboru. Osn. Šolo in realko (1906–13) je obiskoval v r. kraju, 1913–4 študiral na geodet. odd. TVŠ v Gradcu. V prvi svet. vojni je bil 4 leta v avstroogr., do sept. 1919 pa v jsl vojski. Študij je 1919 nadaljeval v Lj., 1920 opravil izpit za geometra in bil na Tehn. fak. do 1922 asistent za nižjo geodezijo. Nato se je zaposlil pri zasebnem gradbenem podjetju (M. Kasal), po njegovi likvidaciji 1926 odšel v Mrb h gradbenemu uradu mestne občine, kjer je kasneje prevzel predvsem geometrsko upravno delo. Okupator ga je 1941 z družino izselil v Srbijo, od koder se mu je posrečilo 1942 priti k bratu v Idrijo, kjer se je povezal z OF. Po kapit. Italije 1943 je delal v opekarni in pri lesni industriji na Vrhniki, maja 1945 se je vrnil v Mrb k prejšnjemu delu, ki ga je tudi po upok. 1954 nadaljeval kljub bolezni vse do svoje smrti.

V Mrbu je vzorno uredil gradbeni arhiv, v katerem so vsi potrebni podatki o gradb. in urbanist. razvoju Mrba, zlasti od 1860 dalje, in gradbeno fototeko, ki vključuje vse najvažnejše zgradbe; večino posnetkov zanjo je napravil sam, saj je bil odličen fotograf (precej časa tudi odbornik Fotokluba). Tako je ohranil tudi slike poslopij, ki so bila med vojno porušena. Po vojni je bil tudi poročevalec v komisiji za poimenovanje ulic. Sestavil je kartoteko ulic z vso dokumentacijo, spremljal zgod. starejših ulic, dognal čas nastanka in z datumi navedel vsa preimenovanja, ki so jih doživele. Napisal je nekaj člankov, mdr.: Arhiv gradbenih spisov v Mrbu (Kron 1954), Gradbena fototeka (ib. 1955), Mrb v letih 1918–1919 (ib. 1956), Imena ulic v Mrbu (ib. 1958), Oštevilčenje hiš v Mrbu (ČZN 1966; zgod. od 1770 dalje). Razprava Urbanistični razvoj Mrba (1962) pa je ostala v tipkopisu.

V. je bil temeljit poznavalec gradb. zgodovine Mrba, zlasti od srede 19. stol. dalje, pomemben organizator in je pripravil nepogrešljivo gradivo za vsakogar, ki hoče raziskovati gradb. razvoj Mrba. V prostem času se je od 1930 posvečal gradnji in nato upravi Pohorskega doma (sedanji Zidanškov dom), ki so si ga mestni uslužbenci zgradili na Pohorju za svoj oddih. — Prim.: r. matice (ž. urad Idrija); SBibl; B. Teplý, ČZN 1970, 4–5. Tlý.

Teplý, Bogo: Vončina, Anton (1894–1969). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi811037/#slovenski-biografski-leksikon (10. junij 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 14. zv. Vode - Zdešar. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1986.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine