Slovenski biografski leksikon

Volčič Aljoša (Aleksij), matematik, r. 4. apr. 1943 v Ljubljani trgovcu Ljubomiru in Ljudmili r. Saksida, živi v Trstu. Osn. šolo in slov. klas. licej je 1956–61 obiskoval v Trstu, tu po maturi 1961 štud. na univ. matematiko in 1966 diplomiral. Na tehn. fak. iste univ. je bil sprva prostovoljni in 1966–9 redni asistent, 1970 izvoljen za poverjenega, 1975 za izr. in 1978 za rednega prof. za matematično analizo. — Večinoma z referati se je udeležil štev. kongresov v Italiji, Jsli idr. (npr. Oberwolfach 1979, 1981). 1982/3 je kot štipendist raziskoval Radonov in Pompeiuov rekonstrukcijski problem na univ. v Erlangenu. Je član ured. odbora časopisa Rendiconti dell' Ist. di matem. dell'Univ. di Trieste; od 1966 član Unione matem. italiana, od 1978 Društva matem., fizikov in astronomov SRS. 1974 je bil soustanovitelj in je preds. upravnega odbora Slov. razisk. inšt. (SLORI) v Trstu; 1978 soustanovitelj in tudi preds. slov. Društva naravoslovcev in tehnikov prav tam. 1978–80 je bil član posebne komisije pri predsedstvu ital. vlade za preučevanje problemov slov. manjšine v Italiji.

Obravnava predvsem teorijo mere in integrala. Doslej je obj. več ko 20 razprav v časopisih: Ricerche di matem. (Neapelj 1969), Atti della Accad. nazionale dei Lincei (Rim 1970), Rendiconti dell' Ist. di matem. dell' Univ. di Trieste (Trst 1970, 1972), Rendiconti di matem. e delle sue applicazioni (Rim 1973: Teoremi di decomposizione per misure localizzabili), Quaderni matem. dell' Univ. di Trieste (Trst 1974), Rendiconti del Circolo matem. di Palermo (Palermo 1978), Bolletino della Unione matem. ital. (Bologna 1979), Lecture notes in math. (Berlin 1979, št. 794: Differentiation of Daniell integrals; 1982, št. 945: Liftings and Daniell integrals). Nekaj člankov je napisal iz topologije in teorije negibnih točk. — Prim.: osebni podatki (arhiv Inšt. za matem., fiziko in mehaniko Li.); PDk 1975, št. 297; Piccolo (Trst) 19. II. 1981. Velkovrh

Velkovrh, Ciril: Volčič, Aljoša (1943–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi808296/#slovenski-biografski-leksikon (13. julij 2020). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 14. zv. Vode - Zdešar. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1986.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine