Slovenski biografski leksikon

Vodušek Žiga, diplomat, r. 7. sept. 1913 v Trstu pravniku dr. Žigi in Jerici r. Schwegel, živi v Ljubljani. Osn. šolo je obiskoval v Zg. Gorjah pri Bledu, v Lj. II. realno gimn. (matura 1931) in tu študiral pravo (1931–7); prom. spomladi 1938. Nato je stopil v sodno službo v Radovljici (vmes služil vojaški rok), od 15. sept. 1940 delal pri PRIZAD v Bgdu. Po kapitulaciji Jsle aprila 1941 je prišel v Lj., bil brez zaposlitve in deloval kot aktivist na Mirju in v Trnovem. Sept. 1943 je odšel v partizane in delal v glav. štabu NOV in POS: član sodnega oddelka, nato pomočnik in končno oficir za zvezo z zavezniškimi misijami. Bil je tudi član komisije za ugotavljanje zločinov okupatorjev in njihovih pomagačev za Sjo. Po osvoboditvi je bil sekretar te komisije (o zločinih je 1945 tudi pisal, npr. SPor št. 47, 85 in LdP št. 128, 210; o ital. okupaciji: Slov. zbornik 1945), nato direktor Direkcije za avtopromet Sje, pomočnik min. za trgovino v vladi LRS, načelnik odd. v komiteju za zakonodajo vlade FLRJ, sekretar v sekr. za lokalno gospodarstvo v Gospodarskem svetu FLRJ in pomočnik preds. komiteja za lokalno gospod. FLRJ. Od 1951 je bil v diplomatski službi: svetnik v zun. min. in na veleposlaništvu v ZDA, pomočnik načelnika odd. v drž. sekr. za zun. zadeve, generalni konzul v Trstu, šef kabineta drž. sekr. za zun. zadeve, veleposlanik v Iranu (1965–9), pomočnik drž. sekr. za zunanje zadeve, veleposlanik na Madžarskem (1971–5). Od dec. 1975 je direktor Mednarodnega centra za podjetja v družbeni lastnini v deželah v razvoju (ICPE) v Lj. Prejel je več visokih domačih in tujih drž. odlikovanj. - Prim.: osebni podatki; Ko je ko u Jsli, Bgd 1970; NRazgl 1976, 428 (s sliko). T. F.

Ferenc, Tone: Vodušek, Žiga (1913–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi803122/#slovenski-biografski-leksikon (22. oktober 2021). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 14. zv. Vode - Zdešar. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1986.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine