Slovenski biografski leksikon

Vodopivec Franc, metalurg, r. 8. okt. 1931 v Rakitniku pri Postojni kmetu Jožetu in Mariji r. Šabec, živi v Ljubljani. Osn. šolo je obiskoval v Štivanu (pri Matenji vasi), gimn. v Kopru in Postojni (mat. 1950). Metalurgijo je študiral na Tehn. fak. v Lj. (1956 dipl.). 1962 je bil v Parizu prom. z dis. s področja raziskav arzena in fosforja (Étude de compartement de l'arsenic et du phosphore pendant l'oxydation des alliages de fer faiblement alliés en ces éléments). Po dipl. se je zaposlil v mehan. laboratoriju Metalurškega inšt. v Lj. 1960 je kot štipendist Mednar. agencije za atomsko energijo (IAEA) odšel za pol leta na izpopolnjevanje v Francijo (Institut de recherches de la sidérurgie), kjer se je seznanil z modernimi metodami metalografije, zlasti z elektronsko mikroskopijo in mikroanalizo. Po vrnitvi je postal vodja odd. za metalografijo v Metalur. inšt., sedaj vodi odd. za tehnologijo kovin. Na Fak. za naravosl. in tehnologijo v Lj. je bil 1981 habilitiran za izr. prof. (za predmet fizikalna metalurgija). Aktivno sodeluje (sam ali s sodelavci) na strok. kongresih in simpozijih po Evropi. Je član raznih odborov v okviru železarstva. — Prejel je več priznanj, mdr. nagrado Sklada B. Kidriča (za dosežke na področju mikrolegiranih jekel, 1978, skupaj z M. Gabrovškom) in Kidričevo nagrado (za delo na procesih vročega preoblikovanja jekla, 1984).

V začetku je raziskoval uporabo radioaktivnih izotopov, selektivno oksidacijo železovih zlitin in obrabo nožev pri obdelavi jekel s struženjem, nato nehomogenosti v jeklu, proces izenačevanja ter homogenost in oblikovanje mikrostrukture med žarjenjem, od 1972 pa predvsem vročo obdelavo jekel. Z delom na področju metodologije raziskovanja kovinskih gradiv ter na poškodbah in zlomih industrijskih naprav se je uveljavil tudi v tujini. — Napisal je okoli sto razprav in člankov, ki jih od 1963 dalje objavlja predvsem v Rudar. metalur. zborniku, Mining and metallurgy quarterly (Lj.), Železar, zborniku idr.; dobro tretjino pa je obj. v tujih časopisih, npr.: Archiv f. d. Eisenhüttenwesen, Düsseldorf (Ursachen von Porigkeit von Oxydschichten auf Eisen, 1969; Auflösung ledeburitischer Carbide und Ausscheidung von Korngrenzenzementit in Wälzlagersthal, 1971), Metals science, Dorking (Solution of eutectic niobium carbonitride in austenite in mild steel, 1975, z M. Gabrovškom in B. Ralićem), Harterei-Technische Mitt., München (Über die isotherme Austenit-Ferrit-Umwandlung in Niob-Vanadium-Baustählen, 1976, z M. Gabrovškom), Metals technology, London (Influence of precipitation and precipitates of aluminium nitride on torsional deformability of low-carbon steel, 1978, april; Relative plasticity of manganese sulphide inclusions during rolling of some industrial steels, 1980, maj, z M. Gabrovškom; Interpass recrystallisation of austenite in some steels during rolling, 1984, november, s soavtorji).

Prim.: osebni podatki; Bibl RSS; SBibl; Ljudje in kraji ob Pivki, 1975, 106; Delo 1984, št. 86 (s sliko). Duhovnik

Duhovnik, Jože: Vodopivec, Franc (1931–2021). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi799547/#slovenski-biografski-leksikon (28. junij 2022). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 14. zv. Vode - Zdešar. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1986.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine