Vodopivec, Fran (1879–1930)
Vir: Ilustrirani Slovenec, 5, št. 43, 27. 10. 1929

Slovenski biografski leksikon

Vodopivec Fran, pravnik, r. 24. nov. 1879 v Ajdovščini gostilničarju Andreju in Alojziji r. Bratina, u. 10. maja 1930 v Ljubljani. Gimn. je obiskoval 1892–900 v Gor., pravo študiral 1900–5 v Gradcu, kjer je bil 1905 prom. Kot študent je bil lektor pri baronu F. Pinu na gradu Kohlhof pri Velikovcu, kjer se je naučil tujih jezikov (ital., franc., angl.) in uglajenega vedenja. 1905 je bil dodeljen kot konceptni pripravnik okraj. glavarstvu v Velikovcu, a po dveh mesecih odšel v službo k namestništvu v Trst. 1906–11 je bil namestniški koncipist v Tolminu, 1911–4 v Pulju, kjer je 1912 postal okrajni komisar. 1914 je bil dodeljen min. za kmetijstvo na Dunaju (med vojno rešil več kmečkih gospodarjev vpoklica na fronto), 1918 kot podtajnik. 1919 je postal tajnik nar. vlade za Sjo in i.l. okrajni glavar; 1920 je kot vladni svetnik vodil urad za zaščito beguncev pri dež. vladi za Sjo. Avg. 1924 je bil imenovan za velikega župana v Mrbu, že nov. i.l. upokojen (po padcu Davidovićeve vlade). 1925–7 je honor. predaval upravno, posebej občinsko in obrtno pravo na lj. Univ. Febr. 1927 je bil imenovan za velikega župana v Lj., a nov. 1929 zaradi bolezni upokojen. — Sodeloval je na mirovni konferenci v Parizu 1919, bil član plebiscitne komisije v Clcu 1920 in preds. komisije za razmejitev Jsle in Madžarske, član jsl — ital. komisije za arhive in kataster 1920. — Odlikovan je bil 1929 z redom sv. Save II in III ter z oficirskim križcem franc. častne legije (ob postavitvi ilir. stebra v Lj.).

Napisal je več razprav, mdr.: Zakon o volitvi v občinska zastopstva v Sji v praksi (SP 1925), O načrtu novega občinskega reda (Č 1925/6), Načela sadašnjih opštinskih zakona u našoj kraljevini (Policija, Bgd 1926). — V. je bil eden najboljših slov. upravnih juristov; zaradi korektnosti in pravičnosti je užival spoštovanje tudi pri polit. nasprotnikih. Prim.: r. matice (ž. urad Ajdovščina); Gabršček II; Pol stoletja 114–5; S 1927, št. 52 (s sliko); 1930, št. 107 (s sliko); J 1930, št. 108 (s sliko); ZZR 1930, 184–5 (s sliko); KMD 1931, 113 (s sliko) — Slike: IS 1929, 216 (karikatura M. Gasparija), 339; Kron 1934, 241. A. S.

Svetina, Anton: Vodopivec, Fran (1879–1930). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi799425/#slovenski-biografski-leksikon (8. junij 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 14. zv. Vode - Zdešar. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1986.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine