Slovenski biografski leksikon

Vodeb Rafko Mihael, publicist, pesnik in prevajalec, r. 26. jul. 1922 v Dolenji vasi (pri Artičah) kmetu Mihaelu in Ani r. Ogorevc, živi v Turnem (blizu Šentjurja pri Celju). Osn. šolo je obiskoval v Artičah, gimn. od 1933 v Mrbu, a maturiral 1941 v Lj., kamor je zbežal pred Nemci po zasedbi. Po posredovanju F. K. Lukmana je 1941–9 štud. filoz. in teologijo v Rimu na Pontificia università Urbaniana in iz obojega magistriral; ord. je bil 1948 v Rimu. Na Université catholique v Louvainu je 1958–62 štud. umetnostno zgod. in diplomiral. 1949–58 je bil podravnatelj v Pontificio collegio Urbano v Rimu, 1962–71 predavatelj sakralne in misijonske umetnosti ter krščanske arheologije na univ. Urbaniana v Rimu. Sodeloval je 1948–58 pri slov. oddajah vatikanskega radia, od 1962 bil pomočnik vodje teh oddaj in 1964–71 vodja, sodel. tudi pri slov. oddajah radia Trst A. 1971 se je vrnil v domovino in na mrb odd. Teološke fak. v Lj. predava krščansko in liturgično umetnost. 1976–82 je bil tajnik MD v Celju; 1984 upokojen.

S poezijo je sodeloval pri gimn. in zavodskih glasilih, nekaj 1937–40 objavil v Mentorju, Kresu, Našem domu in M, po vojni v emigrantskem tisku, M (Trst) idr. Izdal je pesniški zbirki Kam potujejo oblaki? (Rim 1953; izšlo hkrati tudi v ital. v lastnem prevodu: Dove le nubi fuggono?) in Človek sem (Buenos Aires 1958). Prevladujejo meditativna lirika, impresije iz narave, miselne aforistične izpovedi. — Eseje, kritike, pogovore in članke o verskih, liter., umetnostnih idr. vprašanjih je obj. v zamejskem in zdomskem tisku, npr. Glas Slov. kulturne akcije (B. Aires, 1955–6, deloma pod psevd. Simon Savnik), Meddobje (B. Aires 1964), Kraljestvo božje (Rim 1958–68), M (1957— ), po 1970 pa mdr. Cerkev v sedanjem svetu, Nova M, Znamenje, Družina, KMD idr. Pripravil je objavo Župančičevih pisem L. Salviniju (Znamenje 1978). Za knj. Pričevanja (I, 1983) je prispeval avtobiog. esej Svet in dom. Teološki prispevki so izšli v rimskih publikacijah Euntes docete (1963–5), Bibliotheca Sanctorum (1967), Dizionario. del Concilio ecum. Vaticano (1969), Mater Ecclesiae (1970). Knjige: Il divieto delle rappresentazioni figurative nel culto secondo 1'Antico Testamento (Rim 1963), predavanje Dom in podoba cerkvenega občestva (1972), knjižica Olimje (1976, z A. Ožingerjem).

Prevaja v sloven. in italij., mdr.: L. J. Suenens, Junakinja apostolata Adel-Mary Quinn, I-II (Clc 1953–4), A. Trstenjak, Tra gli uomini (Milano 1957), R. Ricciotti, Jezusovo življenje (Clc 1960), K. V. Truhlar, Sul mondo d'oggi (Brescia 1967), isti, Rasserenanti orizzonti conciliari (Rim 1969), K. Tilmann, Kako danes govorimo v družini o Bogu (1975), antologija misli Jaz sem z vami vse dni (1975, prir. izbor po H. J. Kocher), umetn. in zgod. vodnik Assisi (Rim 1983). - Uredil je antologijo emigrant. pesništva Naša pesem (Rim 1947), zbornike Alma Mater (Rim 1949–69), zbornik Vesoljni cerkveni zbor (Clc 1966), Spise sv. Frančiška Asiškega in sv. Klare (1982), časopisa Nova M (1973–4) in Znamenje (1975— ).

Prim.: osebni podatki; Bibl JLZ 7; SBibl; M. Jevnikar, M 1969, 200; L. Detela, Meddobje 1973, 220–31; Antologija slov. zdomskega pesništva, B. Aires 1980, 268. — Slika: Večer 1981, št. 48; Delo 1984, št. 278. Slk.

Smolik, Marijan: Vodeb, Rafko Mihael (1922–2002). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi795793/#slovenski-biografski-leksikon (6. junij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 14. zv. Vode - Zdešar. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1986.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine