Slovenski biografski leksikon

Vipotnik Matjaž, oblikovalec, scenograf in slikar, r. 29. sept. 1944 v Ljubljani pesniku Cenetu (gl. čl.) in Frančiški r. Ranzinger, živi tu. Po osn. šoli je v Lj. 1959–63 obiskoval šolo za oblikovanje, 1965–72 študiral slikarstvo na akad. lik. umetnosti Brera v Milanu (štipendist it. vlade) in 1972 diplomiral. Med študijem je v Milanu obiskoval tečaj za graf. oblikovanje na visoki šoli za industr. oblikovanje Castello Sforcesco, sodeloval v Teamu 70 in studiu Baby Mark. V Lj. se je 1966 pridružil skupini arhit. in oblikovalcev ARS (v njej mdr. S. Mächtig in J. Skalar). Je svoboden umetnik. Od 1971 sodeluje (soustan.) v skupini mlajše generacije slov. oblikovalcev Studio MSSV (S. Mächtig, P. Skalar, J. Suhadolc, V.), ki je, po preboju sod. oblik. idej ok. 1955, prenovila graf. in industr. oblikovanje, pri čemer je zelo viden prav njegov delež. — Nagrade: za grafiko: 1966 Abbiategrasso, Milano (zlata medalja); slikarstvo: 1966–7 razst. študentov it. akademij, Modena; knjižne opreme: domači in medn. (Leipzig 1971) sejmi knjig, več Kajuhovih nagrad; oblikovanje: 1971 BIO 4 (priznanje), 1972 Župančičeva (Studio MSSV), 1973 BIO 5 (zlata medalja Studiu MSSV), 1975 BIO 6 (2 častni), 1975 Prešernovega sklada, 1975 Eksperiment 7, Bgd (2. nagrada), 1977 BIO 7 (zlata medalja); scenografijo: 1972 Bienale gled. scenografije, Novi Sad; plakate: 1977 trienale gled. plakata, Novi Sad (zlata medalja), 1978 VII. medn. bienale plakata, Varšava (častna nagrada), 1979 II. trienale gled. plakata; celostne graf. podobe: 1977 Prešernova (skupinska, za proslavo 100 let r. Iv. Cankarja), 1979 Pulj (za najboljše graf. oblikovanje filmske premierske propagande).

Izdeluje celostne grafične podobe za kult. in gospod. organizacije ter razl. manifestacije, npr.: Lj. banka, 1969–72 (s P. in J. Skalar in J. Suhadolcem); Slov. filharmonija, 1972; Eksperimentalno gledališče Glej, 1973; Gledališče Pekarna, 1973; 9. kongres ZSMS, 1974; Jazzovsko društvo, 1976; Sterijino pozorje, 1976; Razstava o življenju in delu E. Kardelja, 1979 (s P. Skalarjem in J. Suhadolcem); Andrea Jakil s. p. s., Milano, 1980; Slov. mladin. gledališče, 1981. Velik del oblikovalskega prostora, v katerem se giblje V., pripada plakatu, katerega poudarjeno umešča v pretok kulturnih sporočil pri nas (od 1970). Izdelal je več knjižnih oprem (od 1967) in ovojnic za gramofonske plošče (od 1974). — Plakate je razstavil samostojno: 1979 v Lj. (MaG; katal., spremna beseda S. Bernik) in 1980 v Osijeku (katal. I. Premrov), gledališke 1980 v Novem Sadu (Gal. S. Marinković; spremna beseda: I. Premrov, GLLjD 1979/80, 139). Od 1964 se udeležuje vseh večjih tovrstnih razstav doma in v tujini. V-ov prispevek k oblikovanju vizualnih komunikacij odlikuje ustvarjalno domišljena sporočilnost, inovativnost (uveljavil fotografijo kot aktivno in izpostavljeno sestavino oblikovne izrazitosti tiskanih sporočil), pretanjšana pomenska izraba črkovne teksture (v plakatu in organizaciji knjižnega organizma), poznavanje tehnol. možnosti sodob. tiska — pa tudi kompleksno oblikovanje vizualnih komunikacij, ki ga je prek graf. oblikovanja za gledal. hiše pripeljalo tudi k delu s samim gledal. medijem. — Od 1970 je ustvaril več scenografij za lj. Dramo, Opero, Mest. gl., eksper. gledališče Glej, Lj., Drama Mrb, Slov. ljud. gled. Celje, gled. Pekarna, Lj., Primor. gled., Nova Gorica. Scenografske (kdaj pa kdaj tudi kostumografske) rešitve uveljavljajo novo pojmovanje gledal. prizorišča; scena je aktivnejša, oblikovno bolj poudarjena in konceptno povezana s tistimi sočasnimi lik. prizadevanji, ki so prostor in okolje postavili v osredje svojih ustvarjalnih raziskovanj.

Svoja slikarska dela je nekolikokrat skupin. razstavljal (Milano, Lj.); v zadnjih delih je značilna vsebinska povezanost z oblikov. delom. — Prim.: Mladina 1970, št. 44; 1974, št. 39; Dnevnik 1975, št. 29; 1976, št. 117; Delo 1975, št. 44 (s sliko); 1976, št. 126; S. Bernik v katalogih: razstava film. plakata (Celje 1975), Tomaž Kržišnik (Lj. 1976), Slov: lik. umetnost 1945–1978 (1979, I, 103, 107), Kultur der Vojvodina (Novi Sad, 1981, 175–6, 180–1); B. Tirnanić, Umetnost (Bgd) 1975, št. 41/2, 85; P. Krečič, Informator Društva oblikovalcev Sje 1976, št. 65; T. G., Interpressgrafik, Budimpešta 1977, 37–41; Start (Zgb) 1978, št. 245; 1979, št. 268. — Predstavitve: Graphis annual (Zürich) 1974, št. 73/74; H. Edelmann, Fifth international poster, Varšava, 1974; Graphis (Zürich) 1974/75, 334–49; J. Lenica, ib. 1976/7, 356–75, 383; J. Jurczyk, Teatr (Varšava) 1976, št. 26; Graphis posters 75 in 77, Zürich 1976 in 1978; J. Lenica, Projekt (Varšava) 1978, št. 3; Industrial design (Tokio) 1978, št. 92; Graphis Posters 77 (Zürich) 1978. Brk.

Bernik, Stane: Vipotnik, Matjaž (1944–2016). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi791895/#slovenski-biografski-leksikon (11. junij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 13. zv. Trubar - Vodaine. Alfonz Gspan, Jože Munda in Fran Petrè Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine