Slovenski biografski leksikon

Vincenc iz Kastva (Vincencius de Kastua), istrski slikar 2. polovice 15. stol. Izpričan je s podpisom in letnico 1474 na stenskih slikarijah v ladji podr. c. Marija na Škrilinah pri Beramu v Istri, ki so do zdaj njegovo edino znano delo (pomagala pa sta mu vsaj še dva pomočnika). Bil je vodja slikar. delavnice, ki kaže izrazit istrski lokalni značaj ter ima eno stilnih izhodišč v južnotirol. karakteriziranih freskah, (na oboku prezbiterija ž. c. v Pazinu iz 60-ih let 15. stol.), drugo pa v domači lokalni tradiciji (npr.: anonimni Pisani mojster — Šareni majstor — s stenskimi slikarijami v Antonovi in Marijini c. v Dvigradu, Marijini c. v Oprtlju, na Seničnem pri Golniku idr.). — Stilno pripada V. severno orientiranemu krogu, a kaže tipične kraško-istrske stilizme (npr. cevaste gube, tvegane perspektivne konstrukcije, realist. detajli, barvna dekorativnost) in grafizme (te podpira naslon na nem. grafične predloge Mojstra E. S. in Mojstra z napisnimi trakovi — Meister mit den Bandrollen), ital. elementi pa se nakazujejo predvsem v modni noši ali v odmevih kompozicij, kakršna je npr. B. Gozzolija Pohod treh kraljev. — V c. na Škrilinah gre ikonografsko za bogat ciklus slik iz Marijinega in Kristusovega življenja, ki ga dopolnjujejo velika kompozicija Pohod in poklon treh kraljev, posamične slike svetnikov ter na zah. steni še Adam in Eva, Kolo sreče ter zlasti pomemben Mrtvaški ples. Posebno vabljivi so žanrski motivi in prizori iz basni, vpleteni med sakralne kompozicije, ki veljajo (podobno kot domači pejsaži v ozadju slik) za delavniško posebnost. V. je pomemben tudi za slov. umetnost kot člen težko deljive slov.-istrske slikar. skupine, še posebno pa kot rojak in malo starejši sodobnik Ivana iz Kastva, slikarja fresk v Hrastovljah (1490), kateremu je tudi stilno blizek. Ne moremo pa še reči, koliko bi utegnila biti oba slikarja tudi v krvnem sorodstvu. — Prim.: F. Stelè ZUZ 1923, 156; A. Morassi, Gli affreschi nella chiesa di S. Maria delle Lastre a Vermo, Emporium 1926, 204–8; F. Stelè, Monumenta artis slovenicae I, 1935; B. Fučić, Istarske freske, Zgb 1963, 26–8; F. Stelè, Slikarstvo v Sji od 12. do srede 16. stol., 1969, 195–210. Cc.

Cevc, Emilijan: Vincenc iz Kastva. Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi790718/#slovenski-biografski-leksikon (3. februar 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 13. zv. Trubar - Vodaine. Alfonz Gspan, Jože Munda in Fran Petrè Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine