Slovenski biografski leksikon

Vesel (Vessel) Karel, zdravnik, r. 13. okt. 1808 v Postojni, u. 27. jan. 1863 v Ljubljani. Medicino je študiral na Dunaju, kjer je bil prom. z dis. De singulae medendi methodi in cura infantum valore (Dunaj 1833). 1834–6 je delal v Lj. kot zdravnik splošne prakse, nato kot distriktni zdravnik v Ribnici na Dolenjskem 1836–40 in v Postojni 1841–9, ko je postal okrajni zdravnik v Lj. Tudi kot praktik na deželi je obdržal stike z znanstveniki; dopisoval si je z dunaj. prof. anatomije J. Hyrtlom in mu pošiljal žive primerke proteusa (človeške ribice) iz Postojnske jame. Med službovanjem v Postojni se je pridružil (skupaj s F. Winklerjem) akciji za ustanovitev splošne bolnišnice, ki je 1853 začela delovati. – Bil je član KD v Lj. od 1838, redni član Muzej. društva za Kranj., 1861 soustanovitelj Zdrav. bralnega društva za Kranj., kateremu je odstopil svojo strok. knjižnico in s tem postavil temelj društveni knjižnici. – Arhiv Slov. zdrav. društva hrani neobj. predavanja, ki jih je imel v okviru Zdrav. društva o koleri na Kranj.: Bericht über die Ursachen u. die Art u. Weise der Verbreitung der Cholera des Jahres 1855 in Krain; Haupt-Reporttabelle üeber die Cholera-Epidemie des Jahres 1855 in Krain; Haupt-Reporttabelle über die Cholera-epidemie des Jahres 1855 in Krain, auf dem Grunde der individuellen bezirksämtl. Eingaben; Eine Epidemiekarte von Krain. – Prim.: Med. Jahrb. d. oesterr. Staates 1835, 479; LZg 1863, št. 53; MHK 1863, 25; F. Fux in Alojzij Valenta, Festschrift d. V. d. Aerzte in Krain, 1886, 5, 7, 11, 44; V. Rudež, LV 1912, 187; F. Smerdu, Poslanstvo slov. zdravnika, 1965, 22, 26; P. Simoniti, Sloveniae scriptores Latini … 1972. Pr.+ Borisov

Pintar, I., Borisov, P.: Vesel, Karel (1808–1863). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi779197/#slovenski-biografski-leksikon (27. maj 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 13. zv. Trubar - Vodaine. Alfonz Gspan, Jože Munda in Fran Petrè Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1982.

Primorski slovenski biografski leksikon

VESEL Karel, zdravnik, r. 13. okt. 1808 v Postojni, u. 27. jan. 1863 v Lj. Medicino je študiral na Dunaju, kjer je promoviral 1833. Služboval je kot zdravnik splošne prakse v Lj. (1834–36). Distriktni zdravnik je bil v Ribnici na Dolenjskem od 1836 do 1840, nato v Postojni do 1849. Tega leta je postal okraj. zdravnik v Lj. Kot zdravnik v Postojni je sodeloval v akciji za ustanovitev splošne bolnišnice, ki je začela delati 1853. Leta 1861 je bil soustanovitelj zdravniškega bralnega društva za Kranjsko, bilo je predhodnik sedanjega Slov. zdravniškega društva. Zdravniškemu bralnemu društvu za Kranjsko je odstopil tudi svojo strok. knjižnico. Precej se je ukvarjal z epidemijo kolere na Kranjskem.

Prim.: SBL IV, 425 in tam navedena liter.

A. Pr.

Prijatelj, Anton: Vesel, Karel (1808–1863). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi779197/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (27. maj 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 17. snopič Velikonja - Zemljak, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1991.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine